Аустротерм България провежда изпитвания в собствена лаборатория

Уред за измерване на якостОт юни 2010 влезе в експлоатация вътрешната изпитвателна лаборатория на Аустротерм България. Досега, съгласно изискванията на продуктовия стандарт EN 13163 за производство на EPS, готовата продукция се изпращаше за изпитване във външни лаборатории или в другите фабрики на компанията на определени интервали от време. Сега честотата на изпитвания е увеличена и е подобрена системата за вътрешен производствен контрол, която е главното основание за издаване на Декларацията за съответствие.

Уред за измерване на топлопроводимостВ лабораторията се извършват изпитвания за топлопроводимост съгласно стандарт EN 12667 с уред на фирма Hesto. Сред рефентните обекти на Hesto, наред с водещи производители на топлоизолационни материали като BASF, DOW и URSA е и Службата за оценка и сертификация на строителни материали към община Виена, където се тестват много от предлаганите на българския пазар материали.

Друг уред прави изпитвания съгласно 3 стандарта - EN 826 за якост на натиск, EN 12089 за якост на огъване и EN 1607 за якост на опън перпендикулярно на повърхностите. Първите две изпитвания дават информация за класа на Austrotherm EPS. Наред с класическото напрежение на натиск при 10 % деформация, изпитването дава и максималната натискова сила, както и модула на еластичност, които са необходими на инженер-конструкторите, за да определят допустимото натоварване. Изпитването за опън е необходимо, за да може Austrotherm EPS да се класифицира като фасаден и да издържи опънните натоварвания от нанесения лепилен и финишен слой при комбинираните топлоизолационни системи.

Качеството продължава да е водещо в политиката на Аустротерм
Собствената вътрешна лаборатория е голяма инвестиция, знак за приоритета, който качеството има във философията на фирмата. Изпитването на материалите директно на място дава възможност за още по-голяма гаранция за високо качество на клиентите. Освен това, всякакви специфични изисквания към техническите показатели на продуктите ще могат да бъдат доказани бързо със серия протоколи от изпитвания. И не на последно място лабораторията е инструмент и предпоставка за развитие на нови продукти, в съответствие с търсенето на пазара.

 


Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският производител на топлоизолации откри трета производствена линия за... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското... 
Austrotherm откри завод за изолации в Германия
На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция... 
Austrotherm продължава експанзията си в Турция
В началото на април в град Тургутлу, на 50 км от...