Изолация на фундамент

За да се намали проникването на студ в сградите, е добре да се постави топлоизолация там, където контактът със студената и влажна земя е най-голям, т.е. при фундамента. За тази цел, както под цялата фундаментна плоча, така и по ивичния фундамент най-подходящ е Аустротерм XPS.

Непрекъснато нарастващите изисквания, залегнали в нормите за топлосъхранение, доближават все повече регламентирания коефициент на топлопреминаване при подове на отопляеми помещения, директно граничещи със земята (U=0,40 W/m2K) до стойността на коефициента за външните стени, т.е. U=0,35 W/m2K. При нискоенергийните къщи, препоръчителната дебелина на топлоизолационните плочи в тези области е минимум 100 mm, а за пасивните къщи – 200 mm.

Поради възможното образуване на многобройни термомостове при връзките на фундамента със стените, е необходима оптимална топлоизолация с Austrotherm XPS® TOP 30. При специални изисквания, каквито имат например индустриалните подове, се препоръчва използването на Austrotherm XPS® TOP 50 или Austrotherm XPS® TOP 70.

Продукти:
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeAustrotherm XPS TOP 30
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeAustrotherm XPS TOP 50
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeAustrotherm XPS TOP 70

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS 30 SF
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS TOP 30 SF
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS 50 SF
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS TOP 50 SF

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Мазе, под, плоча
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра

Новини

На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция Бранденбург, се състоя официалното... 
Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm
8 милиона евро са инвестирани в... 
Austrotherm строи завод за изолации в Германия
В края на миналата година започна... 
Austrotherm засилва позицията си на Балканите
Австрийският концерн за изолационни материали...