Обърнат покрив

Обърнатият покрив е плосък покрив, при който топлоизолацията се полага върху хидроизолацията. Такава конструкция става възможна едва с разработването на топлоизолационни материали, които на практика не поемат вода. Тази покривна конструкция има три отличителни белега:

Сигурност:
За дългия живот на конструкцията на един плосък покрив от решаващо значение е съвместимостта на отделните функции.

Здравата и устойчива хидроизолация предпазва носещата конструкция от атмосферни влияния и влага. Това обаче е възможно тогава, когато тя самата е защитена от влиянията на прекалено високи или ниски температури от топлоизолационните плочите Austrotherm XPS.

Ето защо изграждането на топлоизолация и други защитни слоеве над хидроизолацията е напълно естествено и дори препоръчително. Топлоизолационните плочи от XPS гарантират, че за разлика от традиционните топли покриви, върху хидроизолационния слой няма да има практически никакви неблагоприятни температурни влияния.

Друго предимство на този начин на изпълнение е, че хидроизолацията се предпазва от случайни наранявания още при монтажните работи. Плоските покриви, изградени на принципа на обърнатия покрив, са се утвърдили през годините и отговарят на всички нормативни изисквания.

Лесно изпълнение:
Ясно разделение на отделните слоеве: носеща конструкция – хидроизолация – топлоизолация. Под хидроизолацията не е нужно полагането на паронепропусклива мембрана и слой за изравняване налягането на парата.

Рентабилност:
Опитът с изграждането на обърнати покриви показва, че дългият живот и лесното изпълнение са важни предпоставки за икономическата ефективност на тази конструкция с топлоизолационните плочи Austrotherm XPS.

Отличните топлоизолационни качества на Austrotherm XPS (топлопроводимостта достига до 0,035 (W/mk)), позволяват използването на по-тънки плочи, в сравнение с други изолационни материали. Намаляването на разходите за отопление и защитата на околната среда са естествена последица от добре изпълнената топлоизолация.

Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeДуо покрив
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeОбърнат покрив, покрит с чакъл  
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeПокрив-тераса
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeПокрив-паркинг
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeЗелен покрив

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Топлоизолация на плоския покрив

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция Бранденбург, се състоя официалното... 
Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm
8 милиона евро са инвестирани в... 
Austrotherm строи завод за изолации в Германия
В края на миналата година започна... 
Austrotherm засилва позицията си на Балканите
Австрийският концерн за изолационни материали...