Изолация на цокъла

Защо се налага полагане на топлоизолация в областта на цокъла? Тази зона в долната част на фасадата, разположена непосредствено над терена, е изложена на особени натоварвания:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeвисоки изисквания за влагоустойчивост поради контакт с дъжд, сняг, водни пръски
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeповишена необходимост от топлоизолиране заради термомостове при свързването на плочата и стените на сутерена
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeповишено натоварване на натиск, напр. в следствие на механични въздействия от леки превозни средства, игри с топка и др.

Препоръчително за такива случаи е използването на топлоизолационните плочи Austrotherm XPS TOP P с релефна повръхност. Тук намират приложение високата издържливост на натиск, изключителната устойчивост на влага и отличните топлоизолационни качества на материала.

Добра основа за полагане на мазилка

Топлоизолационните плочи Austrotherm XPS TOP P имат добро сцепление с мазилката и изпълнените върху тях мазилки отговарят на всички изисквания на интегрираната топлоизолационна система.

Примери за различни начини на изпълнение

Изпълнение на цокъла при сгради с приземен етаж
1 Интегрирана топлоизолационна система (WDVS) с фасадна топлоизолационна плоча Austrotherm EPS F-PLUS
2 Зид
3 Austrotherm XPS TOP P върху цокъла
4 Austrotherm XPS TOP 30 по периметъра
5 Хидроизолация (хоризонтална)
6 Крайно покритие (настилка)
7 Замазка
8 Разделителен слой
9 Austrotherm EPS T 650-PLUS Изолация от ударен шум
10 Изравнителен слой
11 Austrotherm XPS TOP Оставащ кофраж
12 Зид (външна стена) на сутерена
13 Преграден слой
Изпълнение на цокъла при основи с фундаментна плоча и защита срещу замръзване Изпълнение на цокъла при сгради без приземен етаж върху ивичен фундамент
1 Интегрирана топлоизолационна система (WDVS) с фасадна топлоизолационна плоча Austrotherm EPS F- PLUS
2 Зид
3 Austrotherm XPS TOP P върху цокъла
4 Хидроизолация (хоризонтална)
5 Крайно покритие (настилка)
6 Замазка
7 Austrotherm PE-Пенофолио
8 Austrotherm EPS T 650-PLUS Изолация от ударен шум
 
9 Хидроизолация
10 Фундаментна плоча
11 Разделителен слой
12 Austrotherm XPS TOP 30, Austrotherm XPS TOP 50
13 Подложен бетон
14 Преграден слой - хидроизолация против капилярно покачване и просмукващи се атмосферни води
15 Хидроизолация (вертикална)

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS TOP P

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Изолация за стени

Новини

Австрийският производител на топлоизолации откри трета производствена линия за... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското... 
Austrotherm откри завод за изолации в Германия
На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция... 
Austrotherm продължава експанзията си в Турция
В началото на април в град Тургутлу, на 50 км от...