Изолация на периметъра (Изолация на външните стени на сутерена)

Периметърната изолация т.е. топлоизолацията на външните стени на сутерена от външната страна, намалява загубата на топлина при отопляваните, но и при неотопляваните сутеренни помещения. При евентуална реконструкция на сутерена в стая за гости, сауна, работилница и т.н., положената периметърна изолация спомага за избягване на допълнителни разходи и допълнителни изкопни работи. Това трябва да се вземе под внимание при самото изграждане на една къща, тъй като никога не се знае, дали по-късно съответните помещения няма да са необходими за други цели.

Понятието „периметър” произлиза от гръцки и описва обиколката на едно тяло. В строителството с периметър се означават контактуващите със земята конструктивни елементи на една сграда.

Предимства на периметърната изолация с Austrotherm XPS:

Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeВисока степен на топлоизолация – спестяване на разходи за енергия, защита на околната среда
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeПредотвратяване загубата на топлина от приземните помещения = повече уют и комфорт
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeИзбягване на термомостове при плочите на сутерена и в областта на фундамента
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeСигурност, гарантирана от високата устойчивост при влага и натиск на топлоизолациите Austrotherm XPS

Изграждане на периметърна изолация

При строежа на нискоенергийна къща е препоръчително използването на топлоизолационни плочи Austrotherm XPS с минимум 10 cm дебелина. Върху плочите се нанася лепило (без разтворители), след което те се заляпят директно върху хидроизолацията.
Плочите се полагат плътно една до друга. Препоръчват се плочи със стъпаловиден кант или разместване на фугите между плочите тип "тухлена зидария". След това постепенно, на слоеве от по 30 cm се изпълнява обратният насип. Насипната маса се уплътнява с лека машина.

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS TOP 30
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS TOP 50

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Изолация за стени

Новини

На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция Бранденбург, се състоя официалното... 
Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm
8 милиона евро са инвестирани в... 
Austrotherm строи завод за изолации в Германия
В края на миналата година започна... 
Austrotherm засилва позицията си на Балканите
Австрийският концерн за изолационни материали...