Шумоизолация

През септември 2005 г. у нас бе приет Закон за защита от шума в околната среда, а от юни 2006 г. е в сила и Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието. Въз основа на тези разпоредби в градовете повече от 250 хил. жители трябва да се изготвят Стратегически карти на шума, които да покажат най-критичните места и да подпомогнат изготвянето на мерки за намаляването на шума.

Наред с това в сила от 27 декември 2007 е и Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството

За каква защита от шум става въпрос?

Най-общо обитателите на една сграда създават така наречения битов шум, който се разделя на три вида:
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe въздушен шум (говор, пеене, радио, телевизия и др.)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe ударен / импулсен шум (ходене, скачане, удряне)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe структурен шум (вибрации, които се предават по конструкцията на сградата – движение на стар асансьор, шумни помпи по водните инсталации и др.)

За да стигнем до дефиниране на проблема със защитата от шум е необходимо и малко въведение в измерването на шума.
Шумът се измерва в децибели (dB) – логаритмична функция от интензитета на звуковата вълна, като нулевото ниво (0 dB) е така наречената „пълна тишина”. Тя на практика е неуловима за нормалното човешко ухо. За да усетим каквато и да било разлика в нивата на звука е необходима промяна от минимум 3 dB, а нормален разговор между хората е 30-35 dB.
Видове сгради Видове помещения, наименование и местопложение на ограждащите конструкции и елементи в сградата Стойности на показателите за изолация от:
въздушен шум с R′, dB >или= ударен шум с L′ nw, dB <или=
Жилищни сгради, еднофамилни къщи и къщи при свързано застрояване Подове 54 53
Преградни стени в жилища 40 -
Стени между жилища и общи коридори и общи предверия 52 -
Стени на проходи, гаражи и други спомагателни и обслужващи помещения 55 -
Хотели, заведения за социални грижи Подове/тавани 54 53
Стени между спални помещения и между коридори и спални помещения 47 -

Затова и граничните стойности за жилищни стаи, определени в Наредбата са в тези граници, т.е. ако говорим нормално, слушаме радио или гледаме телевизия със сила на звука на нивото на нормален човешки разговор, то всичко е в допустимите граници на нормалния битов шум. Но ако викаме или усилим звука на уредбата и решим да потанцуваме, то тогава със сигурност ще бъдем за съседите източник на шум над нормата. Този дискомфорт е познат на всеки българин, живял поне за малко в панелен апартамент.

По-добрата звукоизолация на сградата предполага по-трудно преминаване на звуковите вълни от едно помещение в друго, като има различни начини и много материали за постигане на това. Общо валидно правило за всички решения обаче е, колкото по-рано на ниво проектиране и изграждане се решат проблемите на звукоизолацията, толкова по-ефективни и евтини ще бъдат те.

Защита от ударен шум

За да бъде премахнат шума от ходене, тичане, скачане по пода или местене на мебели, под замазката на пода трябва да се положи слой от звукоизолиращ материал - напр. плочите Austrotherm EPS T 650 или Austrotherm EPS Т 1000. Това са плочи от експандиран полистирен (стиропор), произведен по специална технология. Плочите са еластични и позволяват да се постигне т.н. "ефект на пружината" – когато между две плоскости се постави пружина, то предаването на трептенията от едната плоскост през пружината към другата плоскост са силно намалени или въобще не се предават. Ролята на такава пружина изпълнява звукоизолиращият стиропор, който освен това има и топлоизолационни свойства.

Продукти:
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS T 650-PLUS Графитна плоча за изолация от ударен шум
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS T 1000-PLUS Графитна плоча за изолация от ударен шум
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS T 650 Изолация от ударен шум
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS T 1000 Изолация от ударен шум

Схема за полагане

Austrotherm EPS T 650-PLUS под подово отопление:

1. Крайно подово покритие.
2. Плаваща замазка с подово отопление
3. Разделителен слой
4. Графитна шумоизолационна плоча Austrotherm EPS T 650-PLUS
5. Austrotherm EPS 100 – ако е необходимо постигането на допълнителна топлоизолация на пода
6. Разделителен слой
7. Изравнително легло (може и от пясък)
8. Бетонова плоча
9. Мазилка на тавана на помещението на долния етаж.

Законови разпоредби:

Закон за защита от шума в околната среда
Наредба № 6 за показателите за шум в околната среда ...
Наредба № 4 за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите ...

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...