Топлоизолация

Топлоизолацията спада към едни от най-ефективните и икономически изгодни мерки за постигане на активна защита на околната среда при старо и ново строителство, за саниране на стари сгради, като същевременно осигурява по-ниски разходи за отопление през целия живот. Добрата топлоизолация обаче оказва своето благотворно влияние и при по-високи външни температури, предпазвайки вътрешните помещения от нагорещяване и създавайки приятен климат в помещенията.

Топлоизолационни характеристики на строителните материали

Сравнение на топлоизолационните характеристики

Следващата графика показва защо функцията по топлоизолация на една сграда би трябвало да се поеме от изолационни, а не от строителни материали. Бетонът например има с около 65 пъти по-слабо топлоизолиращо действие от топлоизолационния материал Austrotherm XPS /TOP. От това следва, че студът може да проникне безпрепятствено в къщата през бетонните балкони, тавани и мазета. Дори и меката дървесина, която е с доказани добри топлоизолиращи свойства, е все пак 4 пъти по-неефективна от Austrotherm EPS.

Поради тази причина, все повече се налага разграничаването на строителните материали от тези за топлоизолация. Например, в Австрия, годишно се изпълняват над 8 млн. м2 фасади с топлоизолационни системи. Необходимостта от изолация на сградите произтича не само от строителните норми и екологични изисквания, но и от собствения интерес да живеем по-уютно и да плащаме за това по-малко.Топлопроводимост λD [W/mK]

Топлопроводимостта описва провеждането на топлината от строителните материали. Ниската стойност означава малко топлопровеждане и по този начин добра топлоизолация. Съгласно продуктовите стандарти стойността на топлопроводимост λD се означава във W/mK.

За определяне на топлопроводимостта λD в лабораторни условия се приема топлопроводимостта на строителния материал при 10°С в сухо състояние (λ10, tr).

Топлопроводимостта показва какво количество топлина преминава за секунда, на квадратен метър през хомогенен строителен материал с дебелина 1 m, ако температурната разлика между топлата и студената страна възлиза на 1°С (= 1 Келвин). Мерната единица на топлопроводимостта е [W/mK].

Съпротивление на топлопреминаване Rsi, Rse [m²K/W]

Стените, таваните и подовете се състоят от множество строителни материали (бетон, тухли, топлоизолация, мазилка и т.н.). За определянето на общата топлоизолация на един строителен елемент трябва да се вземат под внимание топлоизолиращите свойства на отделните строителни материали с техните дебелини и така нареченото съпротивление на топлопреминаване по повърхнината на строителния елемент (отвън и вътре).

Преди топлината от въздуха да премине в един строителен елемент (под, таван, стена) или да напусне строителния елемент, трябва да се премине през един така наречен граничен слой (въздух / строителен елемент). Този граничен слой оказва съпротивление върху преминаването на топлината. Тук важна роля играят движението на въздушната маса, положението и структурата на строителния елемент: на открито обикновено съществува по-силно движение на въздуха, затова съпротивление на топлопреминаване е малко. Обратно, вътре в помещението се наблюдава слабо движение на въздуха, ето защо съпротивление на топлопреминаване е голямо и предизвиква разлика между стайната температура и температурата на повърхнината на стените.

Пример за съпротивление на топлопреминаване Rsi + Rse:
Стоителен елемент Rsi + Rsa [m²K/W]
Външна стена 0,17
Последна етажна плоча, топъл покрив (топлинен поток нагоре) 0,14
Таван над въздушната маса (топлинен поток надолу) 0,21
Междинни тавани 0,26

Коефицент на топлопреминаване U-сойност [W/m²K]

U-стойността показва какво количество топлина протича за секунда, на квадратен метър през един строителен елемент, ако температурната разлика между двете страни възлиза на 1°С (= 1 Келвин). Тя се получава чрез образуване на реципрочната стойност на сумата от съпротивлението на топлопреминаване (Rsi, Rse) и отношението на дебелините на отделните строителни материали към топлопроводимостта им.

U-стойността е необходима за изчисляване на топлинните загуби през строителните елементи на една сграда.

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...