Защита на околната среда

Затоплянето на Земята продължава. Климатичните модели предвиждат, че при постоянно високите парникови емисии, до 2100 г. глобалната температура ще се повиши до 3.5 °С. Това ще има катастрофални последствия върху екосистемите и условията на живот на Земята. Природни бедствия, войни, миграция и бежански движения – с всичко това е напълно възможно да се сблъскаме и то много скоро. Време е за активни действия и принос на всеки за намаляване на парниковите газове.

Голяма част от енергията се изразходва за отопление, което се явява един от основните причинители на вредните емисии на въглероден двуокис. При сграда, построена съгласно действащите строителни норми, с приета продължителност на ползване 80 години, дялът на енергията за отопление възлиза на над 60 % от всички разходи. Имено тук се крие огромен потенциал за справяне с климатичните промени.

Изолационните материали защитават климата и околната среда от неблагоприятния парников ефект

Пестенето на енергия става все по-актуално и се превръща в рационално решение. Важна стъпка в тази насока е термичното саниране на старите сгради. Една стара постройка, санирана до ниво „пасивна къща” спестява на своите обитатели над 90% от енергията! Особено важна предпоставка за постигането на такъв ефект е топлоизолацията на фасадата, покрива и основите.

Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeЗащита на околната среда с Аустротерм

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция Бранденбург, се състоя официалното... 
Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm
8 милиона евро са инвестирани в... 
Austrotherm строи завод за изолации в Германия
В края на миналата година започна... 
Austrotherm засилва позицията си на Балканите
Австрийският концерн за изолационни материали...