Защита на околната среда с Аустротерм

С топлоизолационните материали на Аустротерм Вие спомагате активно за опазването на околната среда, намалявайки вредните емисии на въглероден двуокис. При това можете да разчитате на възможно най-екологични продукти, каквито са например продуктите от серията Austrotherm XPS TOP.

Важен критерий за екологичната оценка на изолационните материали е съдържанието на първична енергия (РЕІ) – онази невъзобновяема енергия, която се използва в процеса на производство на даден изолационен материал. В това отношение стиропорът се доказва като абсолютен шампион. Например, (невъзобновяемата) РЕІ за производството на 1 m3 стиропор за фасадна изолация възлиза на 435 kWh, докато за производството на корк е 720 kWh (източник: IBO). Това е разбираемо, тъй като стиропорът се състои от 98 % въздух и само 2 % полистирен.

Това означава, че от самото начало изолационните материали от стиропор показват превъзходен енергиен баланс и тяхното използване е препоръчително от екологична гледна точка. Това може да бъде доказано с конкретен пример. При санирането на една еднофамилна къща с фасадна изолация с дебелина 10 см за един отоплителен сезон могат да бъдат спестени около 2300 литра нафта. От екологична гледна точка използваните за производството на стиропора 870 литра нафта ще бъдат възстановени в рамките само на няколко месеца. Пресметнато спрямо продължителността на живот на сградата, използваната енергия ще се възстанови отново повече от 100 пъти.

При новото строителство също се вижда значителният потенциал, който топлоизолацията има по отношение на пестенето на енергия. При еднофамилна къща от монолитни тухлени стени, построена съгласно действащите строителни норми, с допълнителна 10-сантиметрова изолация на фасадата могат да бъдат спестени още 540 литра нафта за един отоплителен период. Поради това експертите препоръчват на всички строители да поставят достатъчно дебела топлоизолация.

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският производител на топлоизолации откри трета производствена линия за... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското... 
Austrotherm откри завод за изолации в Германия
На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция... 
Austrotherm продължава експанзията си в Турция
В началото на април в град Тургутлу, на 50 км от...