Лица за контакт

Аустротерм България ЕООД
кв. Казичане, Индустриална зона
София 1532
Тел.: +359 2 974 64 70
Факс: +359 2 974 64 61
E-mail: office@austrotherm.bg


Тодор Недев
Управител

Тел.: (+359) 2 974 98 80
Факс: (+359) 2 974 64 61

Светлана Йочева
Главен Счетоводител

Тел.: (+359) 2 974 64 40
Факс: (+359) 2 974 64 61
E-mail: s.yotcheva@austrotherm.bg
Богдан Костадинов
Ръководител производство

Тел.: (+359) 2 974 64 70
Факс: (+359) 2 974 64 61
E-mail: b.kostadinov@austrotherm.bg


Търговски отдел

Николай Николов
Ръководител продажби

Тел: (+359) 897 952 752
E-mail: n.nikolov@austrotherm.bg

Роман Романов
Регионален мениджър
София и Южна България

Тел: (+359) 899 150 999
E-mail: r.romanov@austrotherm.bg
 
Петър Иванов
Регионален мениджър
София и Северозападна България

Тел: (+359) 897 952 754
E-mail: p.ivanov@austrotherm.bg
 
Пламен Йосифов
Продуктов мениджър
Фасадни профили 

Тел.: (+359) 2 974 64 70
Факс: (+359) 2 974 64 61  
E-mail: p.yosifov@austrotherm.bg
Виктория Василева
Продуктов мениджър
 

Тел.: (+359) 2 974 64 70
Факс: (+359) 2 974 64 61  
E-mail: v.vasileva@austrotherm.bg

Анна Георгиева
Търговски сътрудник / 
Специалист Логистика

Тел.: (+359) 2 974 64 70 
Факс: (+359) 2 974 64 61 
E-mail: a.georgieva@austrotherm.bg

Анна Ангелова-Пенчева
Търговски сътрудник


Тел.: (+359) 2 974 64 70 
Факс: (+359) 2 974 64 61 
E-mail: a.angelova@austrotherm.bg

Счетоводство
Ивелина Жекова
Счетоводител

Тел.: (+359) 2 974 64 70
Факс: (+359) 2 974 64 61
E-mail: i.zhekova@austrotherm.bg
 
Валери Стаменов
Счетоводител

Тел.: (+359) 2 974 64 70 
Факс: (+359) 2 974 64 61 
E-mail: v.stamenov@austrotherm.bg
 
Христина Бранкова
Счетоводител

Тел.: (+359) 2 974 64 70 
Факс: (+359) 2 974 64 61 
E-mail: h.brankova@austrotherm.bg


Маркетинг
Мирена Кръстева
Маркетинг асистент

Тел.: (+359) 2 974 64 40
Факс: (+359) 2 974 64 61
E-mail: m.krasteva@austrotherm.bg


Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...