Изолация на междуетажни плочи

Неизолираните подове и тавани са причина за големи загуби на топлина и създават неприятното усещане, че в някои помещения никога не е истински топло. За да се избегне това, всички междуетажни плочи в сградите трябва да бъдат изолирани.

Тук се включва оптимална изолация:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна най-долната плоча (изолация на фундамент)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна тавана на сутерени
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна междуетажните плочи (изолация на тавани и изолация от ударен шум)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна плоча на последен подпокривен етаж  (изолация на подпокривна плоча)

(Изолацията на последната етажна плоча намира приложение при сгради, които нямат обособен тавански етаж)

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Иновации
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Мазе, под, плоча

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският производител на топлоизолации откри трета производствена линия за... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското... 
Austrotherm откри завод за изолации в Германия
На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция... 
Austrotherm продължава експанзията си в Турция
В началото на април в град Тургутлу, на 50 км от...