Изолация на междуетажни плочи

Неизолираните подове и тавани са причина за големи загуби на топлина и създават неприятното усещане, че в някои помещения никога не е истински топло. За да се избегне това, всички междуетажни плочи в сградите трябва да бъдат изолирани.

Тук се включва оптимална изолация:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна най-долната плоча (изолация на фундамент)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна тавана на сутерени
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна междуетажните плочи (изолация на тавани и изолация от ударен шум)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна плоча на последен подпокривен етаж  (изолация на подпокривна плоча)

(Изолацията на последната етажна плоча намира приложение при сгради, които нямат обособен тавански етаж)

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Иновации
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Мазе, под, плоча

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...