Изолация на междуетажни плочи

Неизолираните подове и тавани са причина за големи загуби на топлина и създават неприятното усещане, че в някои помещения никога не е истински топло. За да се избегне това, всички междуетажни плочи в сградите трябва да бъдат изолирани.

Тук се включва оптимална изолация:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна най-долната плоча (изолация на фундамент)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна тавана на сутерени
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна междуетажните плочи (изолация на тавани и изолация от ударен шум)
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeна плоча на последен подпокривен етаж  (изолация на подпокривна плоча)

(Изолацията на последната етажна плоча намира приложение при сгради, които нямат обособен тавански етаж)

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Иновации
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Мазе, под, плоча

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция Бранденбург, се състоя официалното... 
Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm
8 милиона евро са инвестирани в... 
Austrotherm строи завод за изолации в Германия
В края на миналата година започна... 
Austrotherm засилва позицията си на Балканите
Австрийският концерн за изолационни материали...