Изолация на плосък покрив

Към плоските покриви се отнасят тези с наклон между 1° и 5 °. В зависимост от позицията на хидроизолацията различаваме:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeтопъл покрив
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeобърнат покрив

За най-лесно постигне на необходимия наклон на покрива се препоръчва използване на EPS (скосени) плочи за наклон -  Austrotherm EPS Наклонен покрив.

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Топлоизолация на плоския покрив

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...