Изолация на плосък покрив

Към плоските покриви се отнасят тези с наклон между 1° и 5 °. В зависимост от позицията на хидроизолацията различаваме:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeтопъл покрив
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeобърнат покрив

За най-лесно постигне на необходимия наклон на покрива се препоръчва използване на EPS (скосени) плочи за наклон -  Austrotherm EPS Наклонен покрив.

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Топлоизолация на плоския покрив

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският производител на топлоизолации откри трета производствена линия за... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското... 
Austrotherm откри завод за изолации в Германия
На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция... 
Austrotherm продължава експанзията си в Турция
В началото на април в град Тургутлу, на 50 км от...