Изолация на плосък покрив

Към плоските покриви се отнасят тези с наклон между 1° и 5 °. В зависимост от позицията на хидроизолацията различаваме:

Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeтопъл покрив
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffeобърнат покрив

За най-лесно постигне на необходимия наклон на покрива се препоръчва използване на EPS (скосени) плочи за наклон -  Austrotherm EPS Наклонен покрив.

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Топлоизолация на плоския покрив

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция Бранденбург, се състоя официалното... 
Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm
8 милиона евро са инвестирани в... 
Austrotherm строи завод за изолации в Германия
В края на миналата година започна... 
Austrotherm засилва позицията си на Балканите
Австрийският концерн за изолационни материали...