Изолация върху греди

Високата устойчивост на натиск на Austrotherm EPS 150-PLUS Изолация върху греди позволява топлоизолацията да се монтира върху гредите, поемайки тежестта на покривното покритие. При това решение, за разлика от изолацията между греди, се постига топлоизолационен слой без прекъсване и топлинни мостове.

Допълнително преимущество е, че дървените носещи греди могат да останат видими и да бъдат акцент в интериора. За гарантиране на противопожарната безопасност плътната дървена обшивка над ребрата трябва да бъде изпълнена със съответната дебелина и прецизна връзка нут и перо. Освен това се постигнат и добри звукоизолационни показатели при дебелина на плътната дървена обшивка 40 mm и връзка двоен нут и перо. За такава констукция индексът на изолация от въздушен шум R'w е над 49 dB.

На изпълнението на противопожарните изисквания трябва да се обърне особено внимание. С обличането на видимите греди и съотвветно на частта от дървената обшивка между тях с гипсокартон или друг подобен материал, отговарящ на стандартите, необходимата степен на пожарна безопасност (F 30 от вътре) може да бъде досигната без вземане на допълнителни мерки.

Изолация върху греди с изпълнена дъсчена обшивка съгласно противопожарните норми

1 Крайно покривно покритие (керемиди)
2 Дървена скара
3 Контра летви
4 Austrotherm EPS® 150-PLUS Изолация върху греди
5 Хидроизолация
6 Плътна дървена обшивка с нут и перо
7 Дървени греди (покривна конструкция отговаряща на противопожарните изисквания)
Забележка: Покривът може да бъде изпълнен и с Austrotherm EPS® Изолация върху греди с традиционни изолационни стойности (бял стиропор).
Продукти:
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeAustrotherm EPS 150-PLUS Изолация върху греди
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeAustrotherm EPS 150 Изолация върху греди


Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 150-Plus Изолация върху греди
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS 150 Изолация върху греди

Брошури


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Продуктов каталог
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Палитра
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm Иновации

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...