Философия за качество

Качеството на нашите продукти и услуги е предпоставка за удовлетвореността на нашите клиенти. То е най-важния фактор за успех на фирмата и определя нейния имидж.

Нашите клиенти са нашият най-важен ориентир. Техните изисквания, наред със законите, стандартите и вътрешнофирмената политика налагат определено качество на продукта, чието спазване е основна задача и философия на ръководството и на всеки служител на фирмата. Това обаче е постижимо само при осъзнаване на тази политика на всички нива в йерархията, при разработването, строгото прилагане и периодичното оптимизиране на съответните мерки. Произтичащата отговорност във всяка сфера на действие се поема както от всеки работник, така и от цялото ръководство. В този смисъл ръководството на фирмата е въвело система за управление и контрол на качеството, отговаряща на международните изисквания и стандарти ÖNORM EN ISO 9000.

Въз основа на тази политика фирмата си поставя следните цели по отношение на качеството на нашите продукти:

Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeГарантиране и подобряване удовлетвореността на клиентите
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeГарантиране и разширяване на пазарните позиции на фирмата
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeНепрекъснати продуктови иновации
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeВсеки сътрудник се задължава, следвайки философията за качество на фирмата, да изпълнява задачите си

професионално
отговорно
в услуга на клиента

Изпълнението на тези цели гарантира успешното развитие на нашата фирма.

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

На 05.06.2014 г. в град Витенбергe, провинция Бранденбург, се състоя официалното... 
Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm
8 милиона евро са инвестирани в... 
Austrotherm строи завод за изолации в Германия
В края на миналата година започна... 
Austrotherm засилва позицията си на Балканите
Австрийският концерн за изолационни материали...