Философия за качество

Качеството на нашите продукти и услуги е предпоставка за удовлетвореността на нашите клиенти. То е най-важния фактор за успех на фирмата и определя нейния имидж.

Нашите клиенти са нашият най-важен ориентир. Техните изисквания, наред със законите, стандартите и вътрешнофирмената политика налагат определено качество на продукта, чието спазване е основна задача и философия на ръководството и на всеки служител на фирмата. Това обаче е постижимо само при осъзнаване на тази политика на всички нива в йерархията, при разработването, строгото прилагане и периодичното оптимизиране на съответните мерки. Произтичащата отговорност във всяка сфера на действие се поема както от всеки работник, така и от цялото ръководство. В този смисъл ръководството на фирмата е въвело система за управление и контрол на качеството, отговаряща на международните изисквания и стандарти ÖNORM EN ISO 9000.

Въз основа на тази политика фирмата си поставя следните цели по отношение на качеството на нашите продукти:

Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeГарантиране и подобряване удовлетвореността на клиентите
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeГарантиране и разширяване на пазарните позиции на фирмата
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeНепрекъснати продуктови иновации
Austrotherm EPS, XPS, DämmstoffeВсеки сътрудник се задължава, следвайки философията за качество на фирмата, да изпълнява задачите си

професионално
отговорно
в услуга на клиента

Изпълнението на тези цели гарантира успешното развитие на нашата фирма.

Продукти


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm EPS
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Austrotherm XPS

Контакт


Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Свържете се с нас
Austrotherm EPS, XPS, Dämmstoffe Лица за контакт

Новини

Австрийският специалист в областта на топлоизолациите пусна в експлоатация... 
Групата Аустротерм с рекордни продажби за 2017
Австрийският специалист в областта на... 
Аустротерм експандира в Румъния
Австрийският производител на топлоизолации... 
Аустротерм пуска в експлоатация нова производствена линия в Германия
Аустротерм Германия е инвестирала седем... 
Austrotherm e най-добрият доставчик на топлоизолации в Австрия
Austrotherm е избран от читателите на австрийското...