Austrotherm се готови за възход

Австрийците инвестират 4,5 милиона евро в нова производствена база за XPS в Пурбах, залагайки отново на високо качество

Austrotherm GmbH продължава да инвестира усилено в производствените си бази в австрийската провинция Бургенланд. След направената преди само няколко месеца инвестиция от почти 3,2 милиона евро в производството на EPS в Пинкафелд, още един инвестиционен проект беше успешно приключен. Новата инвестиция възлиза на 4,5 милиона евро и е насочена към оптимизирането на производствената база за XPS в градчето Пурбах. Целта е, все по-успешното задоволяване на изискванията на нискоенергийните и пасивни къщи с висококачествени материали, както и разширяване полето на дейност.

„Благодарение на новото ни високотехнологично съоръжение имаме възможността да предлагаме един още по-висококачествен продуктов микс. Отличените с австрийския знак за опазване на околната среда топлоизолационни плочи от XPS се произвеждат с по-големи дебелини и особено висока устойчивост на натиск, „казва Петер Шмид, управител на Austrotherm GmbH. Така например, новото съоръжение гарантира на изолационните плочи Austrotherm XPS TOP 70 такава устойчивост на натиск, каквато е необходима при летищата. Наред с това изолационните плочи Austrotherm XPS TOP 50 намират все по-голямо приложение в пътното и железопътно строителство, както и при покриви тип паркинг или под фундаментната плоча на сградите.

Технологичният център Бургенланд

Още в първите години на своето основаване Austrotherm определя водещо място на качеството и иновациите в своята политика. Направените в последните месеци инвестиции доказват това, превръщайки провинция Бургенланд във все по-привлекателно място за живот и работа. Именно тук, в градчето Пурбах, за първи път през 1991 започва производството на XPS в Австрия. От придобития за повече от 25 години опит се ръководят и дъщерните фирми в Сърбия и Румъния, произвеждащи XPS.