Нашият екип

Екипът на Аустротерм е винаги на Ваше разположение. Ако имате въпроси относно дистрибуцията на нашите продукти, технически въпроси по приложението или се нуждаете от нашето съдействие по друг въпрос, можете да се свържете с нас на посочените тук адреси и телефони.
 

Аустротерм България ЕООД
Казичeне, Индустриална зона
София 1532
тел.: +359 2 974 64 70
e-mail: officesymbolaustrothermpunktbg
 

 

Подаване на заявки:
тел.: +359 2 974 64 70
e-mail: salessymbolaustrothermpunktbg 

Получаване на поръчки от завода: 8:00 – 16:00 часа (понеделник – петък)

Мениджмънт

Управленски екип

Диана Чобанова
Управител
тел.: +359 2 974 64 70
Антони Томов
Мениджър продажби
тел: +359 897 952 752
Нейчо Зотов
Ръководител Производство
тел.: +359 2 974 64 70
Ивелина Жекова
Главен счетоводител
тел.: +359 2 974 64 70

Продажби & Консултации

Мениджъри продажби

Антони Томов
Мениджър продажби
тел: +359 897 952 752
Радослав Николов
Регионален мениджър Южна България
тел: +359 899 150 999
Милен Янков
Регионален мениджър Източна България
тел: +359 897 952 754

Фактуриране & Логистика

Стефана Илиева
Търговски сътрудник
тел.: +359 2 974 64 70
Анна Георгиева
Търговски сътрудник
тел.: +359 2 974 64 70

Финанси & Счетоводство

Счетоводен екип

Валери Стаменов
Счетоводител
тел.: +359 2 974 64 70
Христина Бранкова
Счетоводител
тел.: +359 2 974 64 70

Производствена база Айтос

Организатор производство

Георги Димитров
Организатор производство
тел.: +359 558 22 324