Нашият екип

Екипът на Аустротерм е винаги на Ваше разположение. Ако имате въпроси относно дистрибуцията на нашите продукти, технически въпроси по приложението или се нуждаете от нашето съдействие по друг въпрос, можете да се свържете с нас на посочените тук адреси и телефони.

Аустротерм България ЕООД
Казичeне, Индустриална зона
София 1532
тел.: +359 (0)2 974 64 70
факс: +359 (0)2 974 64 61
e-mail: officesymbolaustrothermpunktbg

Подаване на заявки:
тел.: +359 (0)2 974 64 70
факс: +359 (0)2 974 64 61
e-mail: salessymbolaustrothermpunktbg 

Получаване на поръчки от завода: 8:00 – 16:00 часа (понеделник – петък)

Мениджмънт

Управленски екип

Тодор Недев
Управител
тел.: +359 (0)2 974 64 70
Светлана Йочева
Главен счетоводител
тел.: +359 (0)2 974 64 70
Богдан Костадинов
Ръководител Производство
тел.: +359 (0)2 974 64 70

Продажби & Консултации

Ръководител Продажби

Николай Николов
Ръководител продажби / Регионален мениджър Югоизточна България
тел.: +359 (0)897 952 752

Регионални мениджъри

Николай Николов
Ръководител продажби / Регионален мениджър Югоизточна България
тел: +359 (0)897 952 752
Роман Романов
Регионален мениджър Югозападна България
тел: +359 (0)899 150 999
Милен Янков
Регионален мениджър Североизточна България
тел: +359 (0)897 952 754
Ивайло Тасков
Регионален мениджър София и Северозападна България
тел: +359 (0) 897 952 750

Технически експерти

Пламен Йосифов
Продуктов мениджър
тел.: +359 (0)2 974 64 70

Фактуриране & Логистика

Стефана Илиева
Търговски сътрудник
тел.: +359 (0)2 974 64 70
Анна Георгиева
Търговски сътрудник
тел.: +359 (0)2 974 64 70

Финанси & Счетоводство

Счетоводен екип

Светлана Йочева
Главен счетоводител
тел.: +359 (0)2 974 64 70
Валери Стаменов
Счетоводител
тел.: +359 (0)2 974 64 70
Христина Бранкова
Счетоводител
тел.: +359 (0)2 974 64 70
Ивелина Жекова
Счетоводител
тел.: +359 (0)2 974 64 70

Маркетинг & Комуникации

Маркетинг

Борис Бухчев
Маркетинг специалист
тел.: +359 (0)2 974 64 70

Производствена база Айтос

Администрация

Гергана Янева
Организатор производство
тел.: +359 (0)558 22 324
Георги Димитров
Търговски сътрудник
тел.: +359 (0)558 22 324