Нашият екип

Екипът на Аустротерм е винаги на Ваше разположение. Ако имате въпроси относно дистрибуцията на нашите продукти, технически въпроси по приложението или се нуждаете от нашето съдействие по друг въпрос, можете да се свържете с нас на посочените тук адреси и телефони.
 

Аустротерм България ЕООД
Казичeне, Индустриална зона
София 1532
тел.: +359 2 974 64 70
e-mail: officesymbolaustrothermpunktbg
 

 

Подаване на заявки:
тел.: +359 2 974 64 70
e-mail: salessymbolaustrothermpunktbg 

Получаване на поръчки от завода: 8:00 – 16:00 часа (понеделник – петък)

Мениджмънт

Управленски екип

Диана Чобанова
Управител
тел.: +359 2 974 64 70
d.chobanova@austrotherm.bg
Нейчо Зотов
Ръководител Производство
тел.: +359 2 974 64 70
Neycho.Zotov@austrotherm.bg
Ивелина Жекова
Главен счетоводител
тел.: +359 2 974 64 70
i.zhekova@austrotherm.bg
Мартин Славов
Маркетинг мениджър
+359 897 952 752
martin.slavov@austrotherm.bg

Продажби & Консултации

Мениджъри продажби

Георги Георгиев
Регионален мениджър Западна България
+359 897 952 750
georgi.georgiev@austrotherm.bg
Радослав Николов
Регионален мениджър Южна България
тел: +359 899 150 999
r.nikolov@austrotherm.bg
Милен Янков
Регионален мениджър Източна България
тел: +359 897 952 754
m.yankov@austrotherm.bg

Фактуриране & Логистика

Петя Оряшкова
Търговски сътрудник
+359 2 974 64 70
petq.orqshkova@austrotherm.bg
Даяна Димитрова
Търговски сътрудник
+359 2 974 64 70
dayana.dimitrova@austrotherm.bg
Марияна Георгиева
Търговски сътрудник
+359 2 974 64 70
mariyana.georgieva@austrotherm.bg

Финанси & Счетоводство

Счетоводен екип

Ивелина Жекова
Главен счетоводител
+359 2 974 64 70
i.zhekova@austrotherm.bg
Никол Христова
Счетоводител
+359 894 60 34 00
nikol.hristova@austrotherm.bg

Производствена база Айтос

Организатор производство

Георги Димитров
Организатор производство
тел.: +359 558 22 324
g.dimitrov@austrotherm.bg