Сутерени

Изолация по периметъра

Понятието „периметър” произлиза от гръцки и с него се описва обиколката на едно тяло. В строителството с този термин се означават всички конструктивни елементи на една сграда, които са в пряк контакт със земните маси.

Когато става въпрос за изолация по периметъра се има предвид топлоизолацията на външните стени на сутерена от външната страна (т.е. от към земния насип). Изолацията на тази част на сградата спомага за намаляване на топлинните загуби както при отопляваните, така и при неотопляваните помещения, разположени под земята.

Изолацията по периметъра не трябва да бъде пренебрегвана и трябва да се поставя още при самото изграждане на сградата, дори и първоначално да не се предвижда помещенията, разположени под земята, да бъдат обитаеми. Така, ако на по-късен етап е необходима промяна на предназначението на тези помещения (например превръщането на сутерена в стая за гости, игрална или спортна зала, сауна, работилница и др.), положената изолация по периметъра ще спести разходите за поставяне на допълнителна топлоизолация.

Предимства на изолацията по периметъра с Austrotherm XPS

  • Висока степен на топлоизолация – спестяване на разходи за енергия, а с това и намаляване на вредното влияние върху околната среда
  • Предотвратяване загубата на топлина от помещенията, разположени под земята = повече уют и комфорт при по-дълъг престой в тези помещения
  • Избягване на топлинни мостове при плочите на сутерена и в областта на фундамента
  • По-голяма сигурност, гарантирана от високата устойчивост на влага и натиск на топлоизолационните плочи Austrotherm XPS

Полагане на изолация по периметъра

Дебелината на изолационните плочи, които ще се полагат по периметъра, зависи от предназначението на сградата и желаната степен на енергийна ефективност. При строежа на нискоенергийна къща например е препоръчително използването на топлоизолационни плочи Austrotherm XPS с минимум 10 cm дебелина.

Изолационните плочи от екструдиран полистирен се залепват директно върху хидроизолацията чрез точково нанасяне на еднокомпонентно лепило (без разтворители). Препоръчително е плочите да са със стъпаловиден кант и да се редят плътно една до друга, като се разминават фугите на съседните редове (тип "тухлена зидария"). Обратният насип се изпълнява не наведнъж, а постепенно, на слоеве от по 30 cm височина. Преди нанасяне на всеки следващ слой, земната маса се уплътнява машинно.

Изолация по периметъра при сгради с фундаментна плоча или ивичен фундамент

1 Обратен насип
2 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF
3 Мазилка
4 Хидроизолация (вертикална)
5 Зидария
6 Вътрешна мазилка
7 Хидроизолация (хоризонтална)
8 Перваз
9 Подова настилка (напр. плочки)
10 Замазка
11 Разделителен слой
12 Austrotherm EPS 100-PLUS
13 Подложен бетон
14 Фундаментна плоча
15 Дренажен чакъл
16 Дренажна тръба
17 Филтрираща мембрана