Плоски покриви

Плосък покрив с наклон

Необходимият за отводняване наклон при плоските покриви може да се направи с циментова замазка или лек бетон, поставени или върху покривната конструкцията, или между топлоизолация и крайното покривно покритие. Основният недостатък при използването на тези материали за оформяне на наклона е, че това е "мокър процес", който изисква време за съхнене. Освен това предполага машинна обработка, която допълнително увеличава разходите.

Един друг, съвременен начин за оформяне на наклон при плоските покриви е наклонът да се образува от топлоизолационния слой. Това става с използването на специални изолационни плочи, изрязани под определен ъгъл (клиновидни плочи). Така едновременно се изолира покрива и се осигурява желаният наклон.

Лесно изпълнение

Клиновидните топлоизолационни плочи от експандиран полистирен (EPS) се изработват по поръчка в зависимост от особеностите на конкретния проект – индивидуално се определят както дебелината на топлоизолацията, така и наклона. Върху стоманобетонната плоча се полага пароизолация, която има за цел да предотврати проникването на пара и влага в топлоизолационния слой. След това се нареждат топлоизолационните плочи, като е препоръчително да се използват такива с висока якост на натиск (Austrotherm EPS 100, Austrotherm EPS 120 или Austrotherm EPS 150). Конкретният избор зависи от предвиденото натоварване на покрива.

Самият топлоизолационен слой се изпълнява на две нива. Първият пласт е от стандартни топлоизолационни плочи Austrotherm EPS (правоъгълно напречно сечение). Над тях се подреждат клиновидните топлоизолационни плочи Austrotherm EPS (трапецовидно напречно сечение), които имат за цял да образуват наклона на плоския покрив. Дебелината на стандартните EPS плочи се определя в зависимост от необходимата минимална дебелина на топлоизолацията за конкретния обект. Наклонът на клиновидните плочи варира според зададения наклон на плоския покрив, геометрията на покрива и разположението на воронките.

Стандартните размери на клиновидните плочи за плосък покрив са 1000 mm x 500 mm или 1000 mm x 1000 mm.


1 Посипка с чакъл
2 Покривна хидроизолационна мембрана
3 Austrotherm EPS-PLUS Клиновидни плочи за плосък покрив
4 Austrotherm EPS 100-PLUS
   Austrotherm EPS 120-PLUS
   Austrotherm EPS 150-PLUS
5 Пароизолация
6 Стоманобетонна плоча

Предимства

  • Спестяване на труд и материали, съкращаване на времето за изпълнение
  • Значително олекотяване на конструкцията в сравнение с конструкции, при които наклонът се формира с циментова замазка
  • По-голяма точност при изпълнението