Защита на околната среда

В германския град Бон организацията ECO (Environmental Construction Products Organisation) разпространи най-новите екологични декларации (EPDs) за строителните продукти съгласно ISO 14025. Данните, публикувани за изолационните материали, са получени след направени тестове за екологичните характеристики на различни изолационни продукти, включително плоскости от експандиран полистирол (EPS, стиропор), произведени в 24 завода в 13 европейски държави. Сравнението на стиропора с другите изолационни материали, които съществуват на пазара, дава изключително интересни резултати.

Др. Клеменс Демачек, управител на асоциацията на австрийските производители на експандиран полистирол (GPH Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum), споделя впечатленията си от проведените изследвания: „Резултатът от ЕКО-Теста коренно променя всички публикувани до сега класации на изолационните материали и потвърждава, че изказваните в последно време съмнения относно „екологичността” на стиропора са напълно неоснователни.“

Сред изолационните материали, част от интегрираните топлоизолационни системи, водещ се оказва стиропорът. Той се отличава от останалите не само по отношение на невъзобновяемата първична енергия, но и по отношение на ∆OI3-Индекс-а (който отчита потенциала за глобално затопляне и за повишаване на киселинното съдържание в атмосферата). Със своите показатели стиропорът изпреварва минералната и каменната вата, дори и смятаните за особено екологични изолационни плочи от дървесни влакна.

Изолационен материал

Плътност
(kg/m³)

Топлопроводимост
(W/mK)

Първична енергия

(за функционална единица)

∆OI3-Индекс
(-)

 
 

EPS графит

15,0

0,032

39,36

1,93

 

EPS бял

15,0

0,036

47,34

2,37

 

Плочи от дървесни влакна

180,0

0,045

77,31

3,39

 

Минерала вата

115,0

0,045

63,72

4,46

 

Каменна вата

150,0

0,040

77,40

9,74

 

* Данни според Екологичните продуктови декларации (EPDs).

 

Стиропорът показва висока степен на енергийна ефективност

Стиропорът в действителност е петролен продукт, но за неговото производство е нужна изключително малко суровина. Това се дължи на факта, че стиропорът се състои до 98% от въздух и едва около 2% от полистирол (в клетъчните обвивки). От друга страна само 0,1% от цялото потребление на петрол е насочено към производството на стиропор. Показателен за ефективността на експандирания полистирол е и следният пример: Ако за санирането на една стара къща от 70-те години се използват изолационни плочи от стиропор, за възстановяване на първичната енергия, вложена в неговото производството ще са необходими само 2 до 4 месеца. Това означава, че вложената по този начин първична енергия ще се възвърне до 200 пъти по време на целия „живот” на една такава сграда.

„С всеки литър петрол, който се използва за производството на стиропор, могат да бъдат спестени до 200 литра петрол. Казано по-просто: всеки кубичен метър стиропор спестява толкова енергия, колкото е необходима на една лека кола, за да измине над 30000 километра“, така управителят на асоциацията GPH обяснява ефективността на стиропора, вложен в интегрираните топлоизолационни системи и добавя: „От моя гледна точка най-разумното и подходящо приложение на петрола е с него да се произвеждат изолационни материали.“

Защита на околната среда с Аустротерм

С топлоизолационните материали на Аустротерм Вие спомагате активно за опазването на околната среда, намалявайки вредните емисии на въглероден двуокис. При това можете да разчитате на възможно най-екологични продукти, каквито са например продуктите от серията Austrotherm XPS TOP.

Важен критерий за екологичната оценка на изолационните материали е съдържанието на първична енергия (РЕІ) – онази невъзобновяема енергия, която се използва в процеса на производство на даден изолационен материал. В това отношение стиропорът се доказва като абсолютен шампион. Например, (невъзобновяемата) РЕІ за производството на 1 m3 стиропор за фасадна изолация възлиза на 435 kWh, докато за производството на корк е 720 kWh. Това е разбираемо, тъй като стиропорът се състои от 98 % въздух и само 2 % полистирен.

Това означава, че от самото начало изолационните материали от стиропор показват превъзходен енергиен баланс и тяхното използване е препоръчително от екологична гледна точка. Това може да бъде доказано с конкретен пример. При санирането на една еднофамилна къща с фасадна изолация с дебелина 10 см за един отоплителен период могат да бъдат спестени около 2300 литра нафта. От екологична гледна точка използваните за производството на стиропора 870 литра нафта ще бъдат възстановени в рамките само на няколко месеца. Пресметнато спрямо продължителността на живот на сградата, използваната енергия ще се възстанови отново повече от 100 пъти.

При новото строителство също се вижда значителният потенциал, който топлоизолацията има по отношение на пестенето на енергия. При еднофамилна къща от монолитни тухлени стени, построена съгласно действащите строителни норми, с допълнителна 10-сантиметрова изолация на фасадата могат да бъдат спестени още 540 литра нафта за един отоплителен период. Поради това експертите препоръчват на всички строители да поставят достатъчно дебела топлоизолация.