Плоски покриви

Обърнат покрив

Обърнатият покрив е вид плосък покрив, при който, за разлика от класическия топъл покрив, топлоизолацията се полага върху хидроизолацията. Такава конструкция става възможна едва с разработването на топлоизолационни материали с максимално затворена клетъчна структура, които на практика не поемат вода. Покривните конструкции от този тип се отличават с лесно изпълнение, сигурност, дълготрайност и ефективност.

Сигурност

От решаващо значение за дълготрайността на един плосък покрив е оптималното взаимодействие на функциите на отделните елементи.

Здравата и устойчива хидроизолация предпазва носещата конструкция от атмосферни влияния и влага. Това обаче е възможно едва тогава, когато самата тя е защитена от екстремно високи или ниски температури.

Топлоизолационните плочи Austrotherm XPS, и положените над тях защитни пластове, гарантират, че за разлика от традиционните топли покриви, върху хидроизолационния слой няма да има практически никакви неблагоприятни температурни влияния.

Друго предимство на този начин на изпълнение е, че хидроизолацията се предпазва от случайни наранявания още при монтажните работи.

Лесно изпълнение

Ясно разделение на отделните слоеве: носеща конструкция – хидроизолация – топлоизолация. Под хидроизолацията не е нужно полагането на паронепропусклива мембрана и слой за изравняване налягането на парите.

Икономически ефект

Обърнатите покриви са доказали своите предимства с годините. Лесното изпълнение и дългият живот на тази покривна конструкция, изпълнена с екструдиран полистирен от Austrotherm, имат и положителен икономически ефект.

Отличните топлоизолационни качества на Austrotherm XPS позволяват използването на по-тънки изолационни плочи в сравнение с други изолационни материали. Освен това те спомагат за намаляване на разходите за отопление, което дава положително отражение и върху околната среда. Това е от особено значение, тъй като покривите са тази част от сградната обвивка, през която настъпват най-големите топлинни загуби.

Разновидности на обърнатия покрив

Дуо покрив

Дуо покривът е особена форма на плоския покрив и представлява комбинация от топъл и обърнат покрив. Топлоизолационните плочи Austrotherm EPS се намират под хидроизолацията, а над нея допълнително се полага изолационен слой от Austrotherm XPS, които да я защитава от неблагоприятни температурни влияния или механични увреждания.

Дуо покривът намира отлично приложение при по-стари покриви, които все още не се нуждаят от ремонт, но чиято топлоизолация от съвременна гледна точка се оказва недостатъчна. Освен това, ако съществуващата покривна конструкция е повредена, това е една добра възможност за просто и ефективно саниране.

Дуо покривът осигурява висока степен на сигурност и се отличава с изключително добро съотношение между цена и краен резултат. Тъй като хидроизолационният слой се намира под топлоизолационните плочи Austrotherm XPS, той е защитен от механични и физични въздействия. Така дуо покривът издържа двойно по-дълго от традиционния топъл покрив, при това без да е необходимо саниране.

Под покривната хидроизолация се изгражда класически топъл покрив с продукти от серията Austrotherm EPS PLUS. За безупречно отводняване е препоръчително на топлият покрив с EPS да се осигури наклон от 1 до 2%.

Наклонът може да се постигне със специалните клиновидни плочи за плосък покрив на Austrotherm. Те улесняват изключително много работния процес, тъй като позволяват бързо и лесно образуване на желания наклон и имат много по-ниско тегло в сравнение със замазката с наклон.

С използването на изолационни плочи с по-големи дебелини лесно се постига ефекта на пасивната къща. Отличен избор в такива случаи са сивите топлоизолационни плочи Austrotherm EPS 150-PLUS, които осигуряват значително по-добра изолация от традиционния бял стиропор (λ = 0,030 W/(mK)).

1 Посипка с чакъл (16/32)
2 Филтрираща/защитна мембрана (напр. геотекстил)
3 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
4 Покривна хидроизолационна мембрана
5 Austrotherm EPS-PLUS Клиновидни плочи за плосък покрив
6 Пароизолация и слой за изравняване налягането на парите
7 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Обърнат покрив, покрит с чакъл

Най-лесният за изпълнение обърнат плосък покрив е този, покрит с чакъл. Той е отлично решение в случаите когато не се предвижда използваемост на покрива, а само достъп с цел контрол и поддръжка. Върху устойчивите на влага и неблагоприятни атмосферни въздействия изолационни плочи Austrotherm XPS се поставят филтрираща мембрана и минимум 5 см дебел слой посипка с чакъл. Благодарение на тях покривът е отлично топлоизолиран, механично и UV-защитен. 1 Посипка с чакъл (16/32)
2 Филтрираща/защитна мембрана (напр. геотекстил)
3 Austrotherm XPS TOP 30 SF
4 Покривна хидроизолационна мембрана
5 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Покрив – тераса

Покривът-тераса е една от най-предпочитаните форми на обърнат покрив, която се използва за оползотворяване на покривните пространства над сгради, сутерени, еркери и др. Като крайно покритие могат да бъдат използвани различни видове плочи - бетонни, керамични и др., в зависимост от индивидуалните предпочитания за оформление. Те се полагат върху изравнителен слой от чакъл или върху специални носачи. 

Изпълнение с носачи

1 Крайно покритие – бетонни плочи
2 Носачи
3 Филтрираща/защитна мембрана (напр. геотекстил)
4 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF
5 Покривна хидроизолационна мембрана
6 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

 

Изпълнение с изравнителен слой

1 Крайно покритие – бетонни плочи
2 Изравнителен слой (чакъл 2/8, ≥ 4 cm)
3 Филтрираща/защитна мембрана (напр. геотекстил)
4 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF
5 Покривна хидроизолационна мембрана
6 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Покрив – паркинг

Този начин на изпълнение на обърнатия покрив е устойчив на високи натоварвания и намира приложение навсякъде където трябва да се осигурят паркоместа и проходимост за пътни и товарни превозни средства. В тези случаи се препоръчва използването на изключително устойчивите на натиск изолационни плочи Austrotherm XPS TOP 50 или Austrotherm XPS TOP 70, които притежават допустимо натоварване на натиск от до 25 t/m2. Крайната настилката може да бъде от павета, бетонни плочи, армиран бетон и др.

1 Крайна пътна настилка
2 Разделителен слой
3 Дренажен слой (чакъл)
4 Филтрираща/защитна мембрана
5 Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF
6 Покривна хидроизолационна мембрана
7 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон

Зелен покрив

Зелените покриви са модерно решение, удовлетворяващо потребността на хората от близост с природата и по-високо качество на живот в градската среда. В условията на високо урбанизирано, гъсто жилищно и индустриално застрояване, зеленият покрив създава ново жизнено пространство за зелените насаждения. 

Растенията произвеждат кислород, регулират влажността, пречистват въздуха и създават много добър микроклимат, което определя високата екологична стойност на зелените покриви. Сигурна основа за тяхното изграждане са модерните покривни конструкции, като обърнатия покрив с топлоизолационни плочи Austrotherm XPS. 

Обърнат покрив с екстензивно озеленяване

При екстензивното озеленяване се използват многогодишни растения, които до голяма степен се поддържат и развиват сами. Те не се нуждаят от специални грижи, не изискват напояване или подрязване, а единствено правилно засаждане.

Обърнат покрив с интензивно озеленяване

При интензивното озеленяване се оформят тревни площи и кътове с различни видове дървета и храсти. От гледна точка на разнообразните възможности за използване и оформление, това озеленяване се доближава до зелените площи на земята. Използваните растения трябва да се поливат и да се поддържат, което налага изграждането на дренажен слой (например филтриращ слой чакъл).

1 Вегетационен слой
2 Разделителен слой
3 Дренажен слой (чакъл 2/8 до 16/32)
4 Филтрираща/защитна мембрана
5 Austrotherm XPS TOP 30 SF
   Austrotherm XPS TOP 50 SF
   Austrotherm XPS TOP 70 SF
6 Хидроизолационна и противокоренова мембрана
7 Носеща покривна конструкция – стоманобетонна плоча с наклон