Плоски покриви

Топъл покрив

Топлият покрив е плосък покрив, при който всички задължителни за изграждането слоеве са непосредствено свързани помежду си (няма вентилируем слой). Основен отличителен белег на този вид плосък покрив е, че хидроизолационният слой се полага над топлоизолацията

Austrotherm EPS върху LT трапецовидна ламарина

1 Крайно покритие (посипка с чакъл, бетонни плочи)
2 Хидроизолационна мембрана
3 Austrotherm EPS 150-PLUS 
4 Пароизолация
5 LT трапецовидна ламарина

Austrotherm EPS при зелен покрив

1 Настилка / екстензивно озеленяване
2 Филтриращ слой
3 Дренажен слой (напр. дренажна плоча от EPS)
4 Хидроизолационна мембрана
5 Austrotherm ЕPS 150-PLUS
6 Пароизолация и изравнителен слой
7 Стоманобетонна плоча

Austrotherm EPS 100-PLUSAustrotherm EPS 120-PLUSAustrotherm EPS 150-PLUS
Приложение:Топлоизолация в области с механично натоварванеТоплоизолация в области с голямо механично натоварванеТоплоизолация в области с изключително голямо механично натоварване
Натоварване:Непроходими плоски покривиПлоски покриви – проходими, озеленени, с движещи се превозни средстваПлоски покриви – проходими, озеленени, с движещи се превозни средства
Топлопроводимост:0,030 [W/mK]0,030 [W/mK]0,030 [W/mK]
Допустимо натоварване на натиск:20 kPa (2 t/m²)30 kPa (3 t/m²)40 kPa (4 t/m²)
Необходима дебелина¹) U(k) = 0,15 [W/m² K]190 mm190 mm190 mm
Необходима дебелина за нискоенергийни къщи¹) U(k) = 0,10 [W/m² K]280 mm280 mm 280 mm

1) Изчислението е направено на база: бетонна плоча с дебелина 20 cm; съпротивление на топлопреминаване 0,17 [m2 K/W]