Стени

Изолация в зони на топлинни мостове

Топлинните мостове (или термомостове) са области в конструктивните части на една сграда, при които, поради използването на материали с различни топлотехнически свойства или поради различни дебелини на слоевете, има разлики в топлопроводимостта и топлината се губи по-бързо, отколкото на други места. Те благоприятстват не само загубата на ценна енергия, но и създават предпоставки за образуване на мухъл. За да се избегне това, е важно да се обърне специално внимание на изолацията в тези области.

Предотвратяване загубата на енергия

Топлинните мостове могат да възникнат на много места: при основите, при стоманобетонните носещи елементи като колони, греди, плочи, при щурцовете над врати и прозорци, при бетонните части в тухления зид, както и върху вътрешните бетонни повърхности. С една дума навсякъде, където се срещат различни конструктивни елементи или елементи с различни дебелини. Особено критични са челните страни на стоманобетонните плочи. С правилната топлоизолация на тези части може да се предотврати образуването на топлинни мостове, а с това да се повиши и енергийната ефективност на сградата.

Топлоизолация на стоманобетонни плочи с Austrotherm XPS TOP P

Топлоизолационните плочи от екструдиран полистирен с релефна повърхност Austrotherm XPS TOP P предлагат оптимално, от техническа и икономическа гледна точка, решение за избягване на топлинните мостове при челните страни на стоманобетонните плочи.

Топлоизолационните плочи Austrotherm XPS TOP P се полагат на челните страни на стоманобетонната плоча, така че да я обиколят от всички страни като пръстен. Релефната им структура спомага за по-доброто сцепление с лепилата и мазилките, които се нанасят отвън при формирането на крайното фасадно покритие.

Изолационните плочи се режат лесно и могат без проблем да бъдат оразмерени спрямо наличното пространство. Така дори топлоизолация на места като ъглите например не е никакъв проблем.