Логистика

Ние в Аустротерм знаем, че времето на всички е ценно, особено на строителния обект. Само когато материалите пристигат навреме, работата може да върви бързо и безпроблемно. Затова нашите служители работят усилено, за да получи всеки един клиент необходимите му изолационни материали, както и да се спазват желаните срокове на доставка.

Нашите условия:

Аустротерм извършва доставки със собствени и наети камиони. Камионите, с които разполагаме, са с капацитет 70-80 m3 и обслужват предимно по-близки разстояния. Във всички останали случаи се наемат външни фирми, които да доставят поръчаните стоки.

Доставка до обект:

  • При подаване на заявка е необходимо да се посочат точен адрес за доставка, както и телефон на лицето, което ще приема стоката, за да се уточнят предварително времето на доставка и условията за достъп до обекта.
  • В случай, че достъпът до обекта налага специални изисквания към камионите (по-къси, по-ниски, със или без ремарке), то те трябва да бъдат предварително съобщени, за да се спазят вече уговорените срокове за доставка.
  • Рекламации относно дефектна стока или разлика в количеството трябва да бъдат съобщени веднага и отбелязани върху експедиционната бележка (товарителница).