Скатни покриви

Изолация върху греди

Най-големите топлинни загуби в една сграда настъпват през покривните части. Те са изложени в най-голяма степен на неблагоприятни атмосферни влияния, което налага необходимостта от качествена топлоизолация.

Един от начините за изолация на скатни покриви е поставянето на топлоизолация от външната страна – върху покривните греди. При това решение, за разлика от изолацията между греди, се постига топлоизолационен слой без прекъсване и топлинни мостове върху цялата площ на покрива. Така се избягват топлинните загуби и се увеличава ефективността на топлоизолацията.

Гредите на покривната конструкция се покриват отвън с плътна дървена обшивка, върху която се поставя първо хидроизолация, а над нея се изпълнява топлоизолационния слой. Препоръчително е да се използва изолация с висока плътност, тъй като покривите са изложени на високи натоварвания (включително и на натиск) вследствие на въздействието на вятър, дъжд, сняг и др. Специално разработени за целта са топлоизолационните плочи Austrotherm EPS 150-PLUS Изолация върху греди. Плочите са широкоформатни, по-големи от стандартните, и са с най-висока устойчивост на натиск. Това позволява топлоизолацията да се монтира върху гредите, поемайки тежестта на покривното покритие.

Този тип покривна топлоизолация има и друго предимство – дървените носещи греди могат да останат видими и да бъдат акцент в интериора (разбира се при условие, че са спазени всички противопожарни изисквания). Плътната дървена обшивка над ребрата трябва да бъде изпълнена със съответната дебелина и прецизна връзка нут и перо, за да се гарантира устойчивостта на покривната констукция. При дебелина на плътната дървена обшивка 40 mm и връзка двоен нут и перо, могат да бъдат постигнати и добри звукоизолационни показатели. За такава конструкция референтната стойност на индекса на изолация от въздушен шум R'w е 49 dB.

Специално внимание трябва да се обърне на изпълнението на противопожарните изисквания. С обличането на видимите греди, и съответно на частта от дървената обшивка между тях, с гипсокартон или друг подобен материал, при спазване на действащите стандарти, може да се осигури необходимата минимална степен на пожарна безопасност F 30 от вътрешната страна на покрива.

Продукти

Изолация върху греди с дъсчена обшивка, изпълнена съгласно противопожарните норми

1 Крайно покривно покритие (керемиди)
2 Дървена скара
3 Контра летви
4 Austrotherm EPS 150-PLUS Изолация върху греди
5 Хидроизолация
6 Плътна дървена обшивка с нут и перо
7 Дървени греди (покривна конструкция отговаряща на противопожарните изисквания)

Забележка: Покривът може да бъде изпълнен и с Austrotherm EPS® Изолация върху греди с традиционни изолационни стойности (бял стиропор).