Стени

Фасадна топлоизолация

Фасадата има ключова роля за външния вид на една сграда. Тя й придава индивидуалност и говори за вкуса на нейните обитатели. И не само: фасадата защитава от атмосферните въздействия – вятър, студ, жега, дъжд, сняг. Ето защо фасадната топлоизолация има изключително важно значение за защитата на една сграда. Това важи още повече за нискоенергийните и пасивни сгради, чиято функция се основава на перфектно изпълнена топлоизолация

Топлоизолацията на фасадата може да бъде изпълнена с Austrotherm EPS F (класическите бели топлоизолационни плочи) или с Austrotherm EPS F-PLUS (графитните топлоизолационни плочи). И двата продукта осигуряват много добра степен на топлоизолация, както при ново строителство, така и при саниране. Предимството на графитния материал се крие в по-ниския коефициент на топлопроводимост (ʎ ≤ 0,031W/mK при Austrotherm EPS F-PLUS). Това осигурява на графитните фасадни топлоизолационни плочи около 23 % по-добро топлоизолационно действие от традиционния бял стиропор. Казано с други думи, използването на Austrotherm EPS F-PLUS с дебелина 14 cm, например, осигурява същия изолационен ефект както 18 cm Austrotherm EPS F. Така спестявате от дебелината на изолацията, без да правите компромис с крайния резултат.

Предимства на интегрираната топлоизолационна система с Austrotherm EPS F-PLUS

  • Повече уют и комфорт – температури до 20°С по вътрешната повърхност на стените (топла стена).
  • Значителна икономия на разходи за отопление, благодарение на отличните топлоизолационни качества на фасадните топлоизолационни плочи Austrotherm EPS F-PLUS.
  • Топлоизолация, отговаряща на всички потребности: избор на дебелини до 50 cm.
  • Външната интегрирана топлоизолационна система предотвратява температурните колебания и напреженията в стената.
  • Лесен, изгоден и ефективен метод за саниране. При старо строителство интегрираната топлоизолационна система често пъти е единственото възможно решение за саниране, напр. при наличие на пукнатини.

Професионално изграждане при ново строителство и при саниране

1 Тухлен зид
2 Austrotherm EPS F-PLUS
3 Лепило за топлоизолации
4 Лепило с интегрирана стъклотекстилна мрежа
5 Грундиране
6 Тънкослойна мазилка (напр. Baumit SilikatPutz)
 

Предимства

  • Значително намаляване на разходите за отопление и охлаждане
  • Уютна и комфортна среда на живот
  • По-тънка конструкция на стената
  • Повече жилищно пространство с около 4 m² – повече полезна площ
  • Бърз и лесен монтаж

Указания за работа

Подготовка на основата: Основата трябва да отговаря на изискванията за полагане на топлоизолация. Тя трябва да е здрава, суха, чиста и да има товароносимост. Ако по фасадата има неравности, ронливи части или такива с лошо сцепление, те трябва да бъдат предварително отстранени или запълнени, за да се осигури добър контакт между топлоизолацията и основата. Това ще предотврати проникването на влага в стената, ще удължи живота на топлоизолацията и ще гарантира нейната ефективност.

Поставяне на цокълни профили: Под долния ръб на топлоизолацията се поставя цокълен профил, който служи като основа, върху която стъпват топлоизолационните плочи. Цокълният профил трябва да е с широчина, съответстваща на дебелината на изолационните плочи. Закрепва се с дюбели и се залепва, напр. с Baumit KantenFix.

Лепене на топлоизолационните плочи: Топлоизолационните плочи се лепят към стената със специално предназначено за целта лепило. Нанасянето на лепилото става по линейно-точков метод (по цялата периферия на плочата и няколко топки в средата).
Изолационните плочи се монтират веднага след нанасяне на лепилото, като се притискат с леки потупвания. Полагането започва отдолу нагоре, като първият ред трябва да стъпи върху цокълния профил. Редят се хоризонтално, с разминаване на фугите между съседни редове. В случай, че между топлоизолационните плочи се образуват по-големи фуги, те се запълват с тънки ивици, изрязани от самите плочи. Не трябва да се допуска проникване на лепило във фугите, защото това ще доведе до образуване на топлинни мостове.
Полагането на топлоизолационните плочи, както и на съпътстващите елементи на системата при температура под +5 °C, както и при директна слънчева светлина не е препоръчително и може впоследствие да доведе до компрометиране на топлоизолационната система.

Дюбелиране: След стягане на лепилото, топлоизолационните плочи трябва да се закрепят към стената и механично, посредством дюбели. Дълбочината, на която дюбелите трябва да проникнат в конструкцията, зависи от вида на материалите, които са използвани за изграждането на стената. Бройката им също се определя индивидуално – в зависимост от височината и местоположението на сградата.

Шпакловане: След като се залепят към стената и се дюбелират, топлоизолационните плочи трябва да се шпакловат (напр. с Baumit KlebeSpachtel). Така се осигурява по-голяма стабилност и здравина на топлоизолационната система. Върху шпаклованите плочи се нанася лепило, в което се вгражда стъклотекстилна мрежа. Отделните парчета трябва да се припокриват, като застъпването трябва да е минимум 10 cm.
Ако нанасянето на този армиращ пласт не се извърши в рамките на две седмици, топлоизолационните плочи трябва да се шпакловат наново.

Полагане на мазилка: Последният етап от изпълнението на топлоизолационната система е полагането на тънкослойна мазилка (напр. Baumit SilikonPutz, Baumit Silikat Putz). Преди нейното нанасяне е препоръчително основата да се грундира. Това спомага за намаляване хигроскопичността на основата и повишаване на нейното сцепление.