От 2020 г. всички сгради с почти нулево енергийно потребление

На 19 май 2010 влезе в сила променената Европейска директива за енергийните характеристики на сградите (Energy performance of Buildings Directive 2010/31/EU). С промяната, на действащата от 2002 г. разпоредба се поставят много по-амбициозни цели за намаление на консумацията на енергия за отопление и охлаждане в сградния фонд.

От 2020 г. всички нови или ремонтирани сгради трябва да са „почти нулево енергийни”. Това означава, че топлинните им загуби трябва да са сведени до възможния и практически приложим минимум – например стандарта Пасивна сграда, за да е постижимо осигуряването на оставащата необходима енергия да е в голямата си част от възобновяеми източници. За държавните и общинските сгради това изискване влиза с 2 години по-рано, за да се даде положителен пример.

Причината за тази смела промяна е фактът, че сградите в Европа са отговорни за 36 % от вредните парникови емисии, които се отделят при добива на енергия за осигуряването на уютна топлина през зимата и нежна прохлада през лятото. Те консумират над 40 % от произведената енергия, а над 60 % от енергийното потребление на сградния фонд е именно за отопление и охлаждане. Подобни са данните и за енергийните разходи на сградите в световен мащаб.

Инициативите за промяна на директивата започват още през 2007 г. Първоначалното предложение е било новите по-строги мерки да влязат в сила още от 2012 г. След широко обсъждане и отчитане на мнението на еко-организациите, общините, държавни и неправителствени институции от страните членки се стига настоящата стартова дата, за да се осигури време за обучение на всички заинтересувани страни и да се намери подходяща форма за финансиране. Съвременните топлоизолационни материали на Austrotherm и широкия набор от съпътстващи системи, аксесоари и помощни материали вече са готови да покрият строгите изисквания и да спомогнат за постигане на енергийна независимост на сградите.

Консумация на енергия в домакинствата:

Отопление                   69,8 %
Топла вода, готвене    18,4 %
Електроуреди                9,9 %
Осветление                   1,9 %

Топлоизолацията спестява до 55 пъти повече енергия от смяната на ел. крушките с волфрамова, нажежаема жичка , с енергоспестяващи.

Източник: Австрийско сдружение на производителите на EPS