Местоположение

Аустротерм България разполага с две производствени бази за производство на топлоизолационни материали от експандиран полистирен. Основното производство, както и управлението на фирмата, е в близост до Околовръстния път на гр. София – Индустриалната зона на кв. Казичене. От 2008 г. насам функционира и втори завод в гр. Айтос.


Аустротерм България ЕООД
Централно управление и производствена база

Казичене, Индустриална зона
1532 София

тел.: +359 2 974 64 70
e-mail: officesymbolaustrothermpunktbg

Карта


Аустротерм България ЕООД
Производствена база Айтос

Индустриална зона
8500 Айтос

тел.: +359 558 22 324
e-mail: officesymbolaustrothermpunktbg

Карта