Политика за защита на личните данни на Аустротерм България ЕООД

1 Информация за посетители на интернет страницата

Ние, Аустротерм България ЕООД, Казичене, Индустриална зона, 1532 София, България, отдаваме голямо значение на защитата на Вашите лични данни. Затова Ви информираме, в съответствие с действащите разпоредби за защита на личните данни - по-специално Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за събирането, обработката и използването на Вашите данни при посещението на нашия уеб сайт.

Следните данни се обработват / записват при посещение на нашия уеб сайт:
► тип / версия на браузъра
► използвана операционна система
► препращащ URL адрес (предишната посетена страница)
► името на хоста на компютъра, извършващ достъп (IP адрес)
► време на заявката на сървъра

1.1 Цел и продължителност на обработката на данни / Споделяне на данни

Ние използваме получените данни единствено с цел оптимизиране на нашето представяне, както и за доказателство, в случай на незаконно използване на нашия уеб сайт, и ги заличаваме след 7 дни, освен ако няма правно основание за по-дълъг период на съхранение.

Ние не оповестяваме публично Вашите лични данни. Събраната по този начин информация се предоставя на доставчик на IT-услуги, обработващ лични данни в рамките на свързаните ни фирми. В редки случаи този доставчик на услуги може от своя страна да упълномощи подизпълнител, обработващ лични данни (напр. Google LLC). Личните данни не се предоставят на трети страни, освен ако разкриването на данните не е необходимо за уреждане, упражняване или защита на правни искове пред съд или други институции. В такива случаи данните също се изтриват, веднага след приключване на процедурата.

1.2 Бисквитки

Ние използваме т. нар. бисквитки, за да оптимизираме нашия уеб сайт и да го направим по-удобен за използване. Бисквитките са малки текстови файлове, които се прехвърлят от уеб сайта, който посещавате, на хард диска на Вашия компютър през уеб браузъра. Някои от тях остават на компютъра, докато не ги изтриете и позволяват да бъдете разпознати при повторно Ви посещение. Така уеб сайтовете могат да адаптират по-бързо съдържанието си към специфичните Ви нужди. Ако не желаете това, можете да настроите браузъра си така, че да Ви информира за наличието на бисквитки и да разрешавате прехвърлянето им само в отделни случаи. Ако премахнете или деактивирате бисквитките, това няма да ограничи достъпа Ви, но може да настъпят известни затруднения в навигацията и е възможно да не можете да се възползвате напълно от някои функционалности на нашия уеб сайт.

1.3 Уеб-анализ

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, разработена от Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google"). Google Analytics използва т.нар. „бисквитки", текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър и дават възможност да се направи анализ на Вашето посещение в конкретния уеб сайт. Събраната чрез бисквитките информация за посещението Ви в този уеб сайт се прехвърля и съхранява на сървър на Google в САЩ. Обработката на данните протича съгласно законовите разпоредби на чл. 6, ал. 1, буква а) (съгласие) и/или е) (легитимен интерес) от Общия регламент за защита на данните. Нашето желание по смисъла на Общия регламент за защита на данните (легитимен интерес) е подобряване на услугите, които предлагаме и на присъствието ни в интернет. И тъй като личната сфера на посетителите на нашата уеб страница е изключително важна за нас, данните на потребителите (IP-адрес) се псевдонимизират. При този процес последната цифра на Вашия IP-адрес се изтрива. В резултат на това е възможно вече само грубо локализиране.

В случай че искате да предотвратите събирането на данни от Google, имате следните опции:
► Деактивирайте в браузъра използването на бисквитки
► Инсталирайте една приставка (plugin): tools.google.com/dlpage/gaoptout. Допълнителна информация от Google можете да намерите тук: www.google.com/analytics/terms/de.html

2 Информация за клиенти и заинтересовани лица

Ние, Аустротерм България ЕООД, Казичене, Индустриална зона, 1532 София, България, отдаваме голямо значение на защитата на Вашите лични данни. Затова Ви информираме, в съответствие с действащите разпоредби за защита на личните данни - по-специално Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за събирането, обработката и използването на Вашите данни като част от клиентските Ви отношения с нас.

Като част от взаимоотношенията ни с нашите клиенти обработваме следните типове данни:
► Пълно име
► Адрес
► Данни за връзка като телефонен номер, номер на факс, е-mail адрес (също и на служители на клиента)
► Вътрешни данни, специфични за клиента, като например клиентски номер, тип или категория клиент
► Предмет на доставка и изпълнение
► Информация за плащане, като условия на плащане, отстъпки

В случай, че нямате директни клиентски отношения с нас, ние все пак е възможно да обработваме Ваши лични данни, необходими за изпълнение на договорните ни задължения. Тези данни са ни предоставени за целта от упълномощено от Вас лице (напр. изпълнител, строителна фирма, търговец на дребно).

Разширени клиентски отношения: Под заинтересовани лица разбираме служители на фирми, като например проектанти или архитекти, които са установили директен или индиректен (чрез упълномощен посредник) контакт с нас и са проявили интерес към нашите продукти. Ние обработваме Вашите лични данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) от Общия регламент за защита на данните, като част от нашия легитимен интерес (виж т. 2.1).

2.1 Цел на обработката на данни / Споделяне на данни

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните (GDPR) с оглед договорното или преддоговорно изпълнение на нашата търговска дейност.

Също така се стремим, редовно да информираме нашите клиенти и други заинтересовани лица за новости, свързани с нашите продукти. Затова си позволяваме, съгласно член 6, параграф 1, буква е) от GDPR (легитимен интерес), да информираме по e-mail или по пощата всички лица, имащи клиентски отношения с нас, за новости, свързани с нашите продукти. Ако не желаете това, можете да откажете получаването на информация от нас по всяко време.

Лицата, които получават лични данни с цел тяхната обработка са:
► Доставчици на IT-услуги за функционирането и поддръжката на IT-система
► Спедиторски фирми, извършващи доставка на нашите продукти

Личните данни не се предоставят на трети страни, освен ако разкриването на данните не е необходимо за уреждане, упражняване или защита на правни искове пред съд или други институции. В такива случаи данните също се изтриват, веднага след приключване на процедурата.

2.2 Период на съхранение

В България са установени определени законови периоди за съхранение на търговски документи, които ние разбира се стриктно спазваме. Освен ако няма друго правно основание, данните се изтриват след установения законов срок. Това не се прилага, ако данните са необходими за уреждане, упражняване или защита на правни искове пред съд или други институции.

3 Информация за доставчици

Ние, Аустротерм България ЕООД, Казичене, Индустриална зона, 1532 София, България, отдаваме голямо значение на защитата на Вашите лични данни. Затова Ви информираме, в съответствие с действащите разпоредби за защита на личните данни - по-специално Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за събирането, обработката и използването на Вашите данни като част от отношенията Ви с нас.

Като част от взаимоотношенията ни с нашите доставчици обработваме следните типове данни:
► Пълно име
► Адрес
► Лице за контакт
► Данни за връзка като телефонен номер, номер на факс, е-mail адрес (също и на служители на доставчика)
► Вътрешни данни, специфични за клиента, като например клиентски номер, предмет на доставка или услуга
► Информация за плащане, като условия на плащане, отстъпки

3.1 Цел на обработката на данни / Споделяне на данни

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на член 6, параграф 1, буква б) от Общия регламент за защита на данните (GDPR) с оглед договорното или преддоговорно изпълнение на нашата търговска дейност.

За функционирането и поддръжката на нашата IT-система сме упълномощили доставчик на IT-услуги. Той има достъп до лични данни при необходимост от поддръжка на системата.

Личните данни не се предоставят на трети страни, освен ако разкриването на данните не е необходимо за уреждане, упражняване или защита на правни искове пред съд или други институции. В такива случаи данните също се изтриват, веднага след приключване на процедурата.

3.2 Период на съхранение

В България са установени определени законови периоди за съхранение на търговски документи, които ние разбира се стриктно спазваме. Освен ако няма друго правно основание, данните се изтриват след установения законов срок. Това не се прилага, ако данните са необходими за уреждане, упражняване или защита на правни искове пред съд или други институции.

4 Форма за контакт

Ние, Аустротерм България ЕООД, Казичене, Индустриална зона, 1532 София, България, отдаваме голямо значение на защитата на Вашите лични данни. Затова Ви информираме, в съответствие със съответните разпоредби за защита на личните данни - по-специално Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), за събирането, обработката и използването на Вашите данни при установяване на контакт с нас.

При използването на онлайн формата за установяване на контакт с нас, Вие ни предоставяте следните данни, които ние събираме и обработваме изключително и само с цел установяване на контакт:
► Име и фамилия
► Фирма
► Адрес за кореспонденция
► Телефонен номер
► E-Mail-адрес
► Тема/текст на съобщението

Освен това, когато посещавате нашите страници, ние получаваме автоматично техническа информация. Тук става въпрос за информация за използвания браузър, операционна система, дата и час на посещението. Тези данни служат за оптимизация на нашия уеб сайт.

4.1 Цел на обработката на данни / Споделяне на данни

Ние използваме Вашите доброволно предоставени във формуляра за контакт данни изключително и само с цел обработка на Вашето запитване. Използването на данните е необходимо за осъществяване на контакт и следователно е законосъобразно по смисъла на разпоредбите за защита на личните данни (чл. 6, ал. 1, буква а) и е) от Общ регламент относно защитата на данните). Ние използваме Вашите данни само докато е необходимо за постигането на тази цел. Вашите лични данни няма да бъдат публично оповестявани от нас. Данните не се предоставят на трети страни, освен ако разкриването на данните не е необходимо за уреждане, упражняване или защита на правни искове пред съд или други институции. И в този случай данните се изтриват веднага след приключване на процедурата.

5 Сигурност на данните и права

5.1 Сигурност на данните

Ние ще третираме и съхраняваме Вашата лична информация и Вашите лични данни с най-голяма грижа и дискретност и ще ги използваме само за целите, за които са ни предоставени. Разбира се това става напълно в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Спазването на разпоредбите е гарантирано от съответните организационни и технически мерки.

5.2 Вашите права

Вие имате право, по всяко време да получите информация за това, дали и кои лични данни за Вас се съхраняват при нас. С удоволствие ще отговорим на всички Ваши допълнителни въпроси относно защитата на данните.

Също така имате право на коригиране, заличаване, ограничаване на обработката и преносимостта на данни, възражение срещу, както и блокиране на неправилни или недопустимо обработени данни. Запитванията си можете да изпращате на е-mail: privacy@austrotherm.bg. Ако смятате, че обработването на личните Ви данни от нас нарушава действащите разпоредби за защита на данните или че са били нарушени правата Ви за защита на данните, можете да подадете жалба до компетентния надзорен орган.