Термично саниране

Аустротерм: Специалистът в термичното саниране

Термичното саниране на сградите е важна стъпка към икономията на енергия, както и към намаляването на вредните CO2-емисии. Едно добре изпълнено саниране на стари, неизолирани или недобре изолирани сгради може да спести на своите обитатели до 85% от досегашните разходи за отопление (и охлаждане). Термичното саниране обаче има положителен ефект не само върху конкретните ползватели на сградите или върху климата – то се отразява благоприятно на цялата икономика. Целенасочената топлоизолация е идеалният начин за ефективна реакция срещу покачващите се цени на енергията, срещу зависимостта от чужди доставчици на горива и срещу последиците от икономическата криза. 

Като признат специалист в енергийно-ефективните решения, Аустротерм разполага с точния материал за термично саниране - специално разработената серия Austrotherm EPS-PLUS. Продуктите от тази серия имат с около 23% по-добри топлоизолационни свойства в сравнение с традиционния бял EPS. Благодарение на съдържащите се в тях графитни частици се постига отлична топлоизолация, която осигурява комфорт на обитателите на сградата по всяко време на годината – през зимата стените и останалите конструктивни части на сградата се поддържат топли, а през летния период отпада необходимостта от климатични инсталации.

До 85% икономия на разходите за отопление

За ползите от санирането свидетелства един пример от Австрия, при който са използвани продукти на Аустротерм. Домът за стари хора във гр. Вайц (Weiz) от години се използва като пример за успешно термично саниране: термомостовете са отстранени и върху 1300 m2 фасада, както и върху подпокривната плоча и плочата над сутерена са поставени топлоизолационни плочи Austrotherm EPS PLUS. Резултатът е повече от добър – понижаване на разхода за отопление с 85% и достигане на стандарта за пасивна къща. Наред с това е постигнат един нов, много по-приятен климат в помещенията – разбира се, благодарение на отличното качество на продуктите на Аустротерм. 

Реконструкция на стари фасади с помощта на фасадни профили

Дори типичните стари сгради с историческа стойност, които са строени с много профили и орнаменти по фасадите, могат да бъдат без проблем санирани с външна топлоизолация. На помощ в такива случаи идват специалистите на Аустротерм, които могат да изработят отново същите профили. Старите, често пъти увредени от времето профили се премахват и на тяхно място, след като сградата бъде санирана, се поставят копията направени от Аустротерм. По този начин беше санирана една жилищна сграда във Виена.