Членства и отличия

Членство в организации

БАИС - Българската асоциация за изолации в строителството
Българската асоциация за изолации в строителството е обединение на фирми, работещи в производството, търговията и приложението на изолациите в строителството, научни институти, лаборатории и звена, а също така и изявени специалисти от бранша, които имат общ интерес за обезпечаване качеството на крайния продукт.

Сдружение за защита качеството на експандирания полистирен
Сдружението за защита качеството на експандирания полистирен е организация на производителите на изолационни продукти от експандиран полистирен (EPS) в България. Сдружението е основано през юли 2009 година с идеята да предоставя на всички заинтересовани организации и лица изчерпателна и независима информация за качеството, областите на приложение и характеристиките на стиропора.

Отличия

Златен медал за качество
На 61-я Международен технически панаир Пловдив през 2005 г. Аустротерм България е наградена със златен медал за качество за своите топлоизолационни плочи от експандиран полистирен. Конкурсът е традиционен за Пловдивския панаир и в него могат да участват само експонати, които съответстват на евростандартите и са в серийно производство. Оценяването се извършва от експерти от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.