Стени

Изолация на цокъл

Цокълът е най-долната част на фасадата, разположена непосредствено над нивото на терена, до около 50-70 cm височина. При нея се наблюдават някои особености като:

  • висока степен на влага вследствие на директен контакт с дъжд, сняг, водни пръски
  • повишена необходимост от топлоизолация поради наличието на топлинни мостове при връзката на цокъла с плочата и външните стени на помещенията, разположени под земята
  • повишено натоварване на натиск, напр. в резултат на различни механични въздействия като игри с топка, удари от колелета, леки превозни средства и др.


Всичко това прави зоната на цокъла особено критична и налага специфични изисквания към изолационните материали. Затова е препоръчително използването на топлоизолационни плочи от екструдиран полистирен като Austrotherm XPS TOP P с релефна повърхност. Тези плочи се отличават с висока издръжливост на натиск, изключителна устойчивост на влага и отлични топлоизолационни качества. Релефната им структура спомага за по-доброто сцепление с лепилата и мазилките, които се нанасят при формирането на крайното фасадно покритие.

Примери за приложение

Изпълнение на цокъла при сгради с подземен етаж

1 Интегрирана топлоизолационна система с фасадна топлоизолационна плоча Austrotherm EPS F-PLUS или Austrotherm EPS F
2 Зид
3 Austrotherm XPS TOP P
4 Austrotherm XPS TOP 30
5 Хидроизолация (хоризонтална)
6 Крайно подово покритие
7 Замазка
8 Разделителен слой (PE-фолио)
9 Austrotherm EPS T 650-PLUS Изолация от ударен шум
10 Изравнителен слой
11 Austrotherm XPS TOP P
12 Зид на сутерен
13 Разделителен слой (PE-фолио)

Изпълнение на цокъла при сгради с фундаментна плоча

1 Интегрирана топлоизолационна система с фасадна топлоизолационна плоча Austrotherm EPS F-PLUS или Austrotherm EPS F
2 Зид
3 Austrotherm XPS TOP P
4 Хидроизолация (хоризонтална)
5 Крайно подово покритие
6 Замазка
7 Разделителен слой (PE-фолио)
8 Austrotherm EPS T 650-PLUS Изолация от ударен шум
9 Хидроизолация
10 Фундаментна плоча
11 Разделителен слой (PE-фолио)
12 Austrotherm XPS TOP 30 или Austrotherm XPS TOP 50
13 Изравнителен слой (подложен бетон)
14 Разделителен слой (PE-фолио)
15 Хидроизолация (вертикална)

Изпълнение на цокъла при сгради с ивичен фундамент

1 Интегрирана топлоизолационна система с фасадна топлоизолационна плоча Austrotherm EPS F-PLUS или Austrotherm EPS F
2 Зид
3 Austrotherm XPS TOP P
4 Хидроизолация (хоризонтална)
9 Хидроизолация
11 Разделителен слой (PE-фолио)
12 Austrotherm XPS TOP 30 или Austrotherm XPS TOP 50
13 Изравнителен слой (подложен бетон)
14 Разделителен слой (PE-фолио)
15 Хидроизолация (вертикална)