Ключови камъни. Рустикални камъни

Ключовите камъни и рустикалните камъни са декоративни елементи от Austrotherm EPS, които предлагат още една възможност за оформление на фасадата. Те могат да бъдат използвани като допълнителна декорация на прозорците, в областта над щурца, или за естетично подчертаване контура на сградата (оформяне на рустикален ръб). 

Приложение

Разделяне на рамката на прозореца над щурца. Оформление контура на сградата.

Характеристики

с вече положено защитно покритие – остава само да бъдат боядисани със стандартна фасадна боя
разнообразни варианти за архитектурно оформление на фасадата
улесняват значително работния процес и спестяват време
изключително леки в сравнение с елементите, изработени от други материали (гипс, камък)

Стандартни ключови и рустикални камъни

АртикулРазмери
/mm/
Мерна единица
AA200 / 150 x 60 / 35 x 205брой
AE303 / 210 x 73 / 50 x 250брой
CB185 / 140 x 100 / 75 x 205брой
BD-K400 x 35 x 330брой
BD-G500 x 35 x 330бройКлючови камъни

Рустикални камъни