Енергийната ефективност във фокуса на Austrotherm

Едноличният собственик на Аустротерм България и един от водещите производители на топлоизолационни материали в Централна и Източна Европа, Austrotherm GmbH, залага изцяло на енергийната ефективност и в собствените си производствени бази в Пинкафелд и Пурбах, Австрия. В края на април беше завършен успешно един от най-големите инвестиционни проекти на компанията през последните години. „С направената инвестиция от 8 милиона евро успяхме да финансираме редица мерки за оптимизиране както на енергийната ефективност в производството, така и за оптимизиране качеството на нашите продукти. Това ще ни даде конкурентно предимство, а нашите клиенти ще могат да спестяват още повече от разходите си за отопление и ще допринесат за намаляване навредните CO2-емисии", казва Петър Шмид, управител на Austrotherm GmbH.

Благодарение на внедряването на нова вакуумна технология в завода в Пинкафелд, за производството на EPS вече е необходима значително по-малко енергия, като наред с това допълнително е подобрено и качеството на продукцията. По същия начин е оптимизирана и цялата система за сгъстен въздух. А отпадната топлина, получавана при производството на фасадни профили вече не се губи, а се използва за отопление на помещенията. Оптимизации са направени и в другия завод на Austrotherm, в градчето Пурбах, където е производството на XPS. Производствената технология там е развита така, че изолационното действие на плочите Austrotherm XPS да бъде допълнително подобрено. При това, образуваният отпадъчен материал може да бъде 100% рециклиран и използван отново в производствените процеси. Обработката на регенерата вече се осъществява значително по-щадящо за околната среда, при по-ниски температури. В допълнение, с направената инвестиция, успешно е оптимизирана енергийната ефективност на двигателите и системите за осигуряване на сгъстен въздух.

„С успешно осъществената инвестиционна програма не само, че осъвременихме нашите производствени бази по последна дума на техниката, що се отнася до енергийната ефективност, но имаме и възможността, благодарение на постоянното развитие на нашите продукти, да доставяме на клиентите си отлично качество, с което потреблението на отопляема енергия може да се редуцира до минимум.“, изтъква Петър Шмид.

Austrotherm 2011: високи цените на суровините, повишаващо се търсене в Германия и Швейцария

През изминалата 2011 г. оборотът на групата на Austrotherm нараства с 28% до 226 милиона евро. Според Петър Шмид това се дължи донякъде на повишеното търсене на висококачествени изолационни материали в страни като Германия и Швейцария. Този растеж обаче е повлиян в голяма степен и от значително по-високите разходи за суровина, които намират отражение в по-високите цени на продукцията. „Добри резултати на австрийския пазар, успяхме да постигнем благодарение на по-добре изолиращите сиви фасадни топлоизолационни плочи Austrotherm EPS-F PLUS и плочите с висока якост на натиск Austrotherm XPS TOP 50 и 70.", казва Петър Шмид.

Пазарната ситуация в Централна и Източна Европа - предпазлив оптимизъм

Austrotherm разполага с 17 производствени бази за изолационни материали от EPS и XPS в 10 европейски страни. Освен централата в Австрия, водещият производител на изолационни материали има заводи и представителства още в Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Полша, Румъния, Сърбия, Словакия и Турция. „През 2010 година преживяхме най-критичния период във високото строителство и на пазара за изолации в Централна и Източна Европа. През изминалата година най-после успяхме отново да видим светлина на хоризонта“, казва Петер Шмид. „В много от тези страни ще отнеме още няколко години, докато се възвърнат пазарните нива от 2008 година. От полза в случая биха били програмите за подпомагане санирането на жилищните сгради. Те обаче трябва да са добре работещи, т.е. процедурите трябва да са достатъчно улеснени, защото в противен случай средствата няма да бъдат усвоени и в крайна сметка ще послужат за консолидирането на бюджета или ще трябва да се върнат на Европейския съюз."