Импресум

Отговорност за съдържанието на този уеб сайт:

Аустротерм България ЕООД
Казичене, Индустриална зона
1532 София
тел.: +359 2 974 64 70
Email: officesymbolaustrothermpunktbg

Вписано в Търговския регистър под ЕИК 131229158 и с ДДС номер BG131229158

Управител:

Тодор Недев

Редактор на уеб сайта:

Мирена Кръстева