Тавански помещения

Изолация на подпокривна плоча

25 % по-малко загуба на енергия

Когато липсва обособен тавански етаж и подпокривното пространство не се използва като жилищна площ, е необходимо последната междуетажна плоча (подпокривна плоча) да бъде много добре изолирана, за да се ограничат топлинните загуби. Подходящи за целта са графитните топлоизолационни плочи Austrotherm EPS 100-PLUS с подобрено топлоизолационно действие. Благодарение на ниския си коефициент на топлопроводимост (λ = 0,030 W/(mK)), те осигуряват отлична топлоизолация, дори и ако наличното пространство е ограничено.

При ново строителство и термично саниране

Топлоизолационните плочи Austrotherm EPS 100-PLUS могат да се използват както при ново строителство, така и като допълнителна топлоизолация при саниране на неизолирани стари сгради. При тези сгради топлинните загуби през последната етажна плоча могат да достигнат до 25%. Ето защо е необходимо да се обърне специално внимание на изолирането на тези части. За да се намалят загубите на енергия, а с това и финансовите разходи на обитателите, трябва да бъдат използвани качествени топлоизолационни продукти.

Указания за работа

  1. Почистете добре стоманобетонната плоча.
  2. Препоръчително е топлоизолационните плочи (напр. Austrotherm EPS 100-PLUS) да бъдат положени на два пласта, за да се избегне образуването на фуги.
  3. Топлоизолационните плочи се редят максимално плътно една до друга, започвайки от единия ъгъл на помещението. Когато е необходимо последната плоча от всеки ред се реже с остър нож или фин трион, така че да прилепне плътно и да не остават никакви фуги.
  4. Върху топлоизолационния слой се полагат плоскости, които да направят подпокривното пространство достъпно за целите на поддръжката (например гипс фазер или OSB плочи).

Неизолираните подове и тавани са причина за големи топлинни загуби и създават неприятното усещане, че в някои помещения никога не е истински топло. Топлоизолационните плочи Austrotherm EPS 100-PLUS, разработени за топлоизолация в области, изложени на механични натоварвания, осигуряват оптимална изолация на подове и плочи, граничещи със земята или с неотопляеми помещения (например сутерени, сервизни помещения и др.).

Когато се прави изолация на подпокривната плоча, ако е възможно и има достатъчно място, е препоръчително топлоизолационните плочи от EPS да се полагат на два пласта, така че фугите на долния и горния пласт да се разминават. По този начин се постига достатъчно дебел изолационен слой и необходимостта от пароизолация между топлоизолацията и стоманобетонната плоча би могла да отпадне, без това да доведе до образуване на конденз в граничещия с мазилката слой. Това се дължи на факта, че слоят EPS с голяма дебелина има достатъчно голяма устойчивост срещу дифузия на водни пари и може да предпази от конденз цялата конструкция.

1 Защитна замазка или противопожарна плоча
2 PE-фолио
3 Austrotherm EPS 100-PLUS
4 Изравнителен слой – пясъчна посипка
5 Austrotherm XPS TOP P при челото на стоманобетонната плоча
6 Austrotherm EPS F-PLUS Фасадна графитна топлоизолационна плоча
7 PE-Обкантваща лента