Подове и плочи

Изолация на междуетажни плочи. Изолация от ударен шум

Неизолираните подове и тавани са причина за големи топлинни загуби и създават неприятното усещане, че в някои помещения никога не е истински топло.

Оптимална изолация от ударен шум

Шумът в обкръжаващaта ни среда става все повече и все по-силен. Сивите еластифицирани плочи за изолация от ударен шум – Austrotherm ЕPS Т 650-PLUS и Austrotherm ЕPS Т 1000-PLUS, осигуряват висока степен на шумоизолация и са се утвърдили като ефективно и икономически изгодно средство за намаляване на ударния шум и постигане на по-висока степен на изолация.

Топлоизолационните плочи за изолация от ударен шум на Austrotherm съчетават четири предимства:

► Отлична изолация от ударен шум
► Подобрена защита от въздушен шум
► Отлична топлоизолация
► Минимална свиваемост

Примери за приложение

Austrotherm EPS T 650-PLUS под плаваща замазка

1 Плаваща замазка
2 Полиетиленово фолио
3 Austrotherm EPS T 650-PLUS
4 Austrotherm EPS Обкантваща лента
5 Изравнителен слой с Austrotherm EPS 100-PLUS
6 Austrotherm XPS TOP P (при челото на стоманобетонната плоча)
7 Austrotherm EPS F-PLUS Фасадна графитна топлоизолационна плоча

Топлоизолационните плочи Austrotherm EPS T650-PLUS и Austrotherm EPS T1000-PLUS са оптимално решение за изолация от ударен шум на междуетажни плочи. Изборът на конкретния вид плоча зависи от натоварването, което ще действа отгоре. Под шумоизолационните плочи е препоръчително да се монтират и топлоизолационни плочи Austrotherm EPS 100-PLUS, с дебелина 2-3 см. По този начин, всички инсталации и тръби, които се вграждат в междуетажните плочи, могат да бъдат поставени в или между топлоизолационни плочи.

Austrotherm EPS T 650-PLUS / EPS T 1000-PLUS под подово отопление

1 Подова настилка (паркет, килим и др.)
2 Отопляема замазка
3 Разделителен слой (PE фолио)
4 Austrotherm EPS T 650-PLUS / Austrotherm EPS T 1000-PLUS
5 Топлоизолационна плоча Austrotherm EPS 100-PLUS
6 Разделителен слой (PE фолио)
7 Изравнително легло
8 Стоманобетонна плоча
9 Мазилка
10 Austrotherm EPS Обкантваща лента

Шумоизолационните плочи Austrotherm EPS T отговарят на изискванията за монтиране на подово отопление. При необходимост от по-голяма дебелина на изолацията се препоръчва шумоизолaционната плоча Austrotherm EPS T 650-PLUS да се съчетае с топлоизолационната плоча Austrotherm EPS 100-PLUS. Дебелината на Austrotherm EPS Обкантваща лента трябва да е най-малко 10 mm.

Austrotherm EPS T 1000-PLUS под сух под

1 Подова настилка (паркет, килим и др.)
2 Плоскости за сух под (напр. гипсфазерни плоскости)
3 Разделителен слой (PE фолио)
4 Austrotherm EPS T 1000-PLUS
5 Топлоизолационна плоча Austrotherm EPS 100-PLUS
6 Стоманобетонна плоча
7 Мазилка
8 Austrotherm EPS Обкантваща лента

Ако не е планирано на пода да има циментова замазка, а т.нар. сух под, за да се постигне добра изолация от ударен шум, е препоръчително да се използват плоскости с дебелина 22 мм, със сглобка нут и федер, в комбинация с шумоизолационните плочи Austrotherm EPS T1000. По този начин може да се постигне подобрение на изолацията от ударен шум (ΔLw) от минимум 25 dB.

Указания за работа

1. Подготовка на плочата за полагане на шумоизолация
Преди започване на строителните дейности, свързани с полагането на шумоизолацията, бетонната плоча трябва основно да се почисти. Трябва да се премахнат всякакви неравности и остатъци от строителни материали. При необходимост може да се направи пясъчно легло или да се използват топлоизолационните плочи Austrotherm EPS 100-PLUS за изравняване на основата. За да се предотврати евентуално проникване на влага отдолу, е препоръчително да се положи хидроизолация или Austrotherm РЕ (полиетиленово фолио) директно върху бетонната плоча.

2. Поставяне на обкантваща лента
По цялото протежение на стените, при връзката им с пода, се поставя Austrotherm EPS Обкантващата лента, която има за цел да отдели подовата замазка и да прекъсне звуковия мост.

3. Поставяне на изолационните плочи
Шумоизолационните плочи Austrotherm EPS T 650-PLUS се подреждат последователно, започвайки от единия ъгъл на помещението. Те се поставят плътно една до друга, без допълнително механично закрепване или лепене, и се притискат добре, за да се избегне образуването на звукови мостове. Всеки следващ ред се реди така, че да се получи размиване на фугите на плочите, т.е. редуват се цяла и половин плоча в началото до пълното покриване на пода.

4. Полагане на разделителен слой
Изолационните плочи се покриват с разделителен слой. Той може да бъде полиетиленово фолио, като отделните листове трябва да се застъпват с поне 10 cm и да достигат до всички стени над обкантващата лента, за да не може замазката да проникне около или под шумоизолационните плочи.

5. Полагане на замазка
Замазката се нанася съгласно инструкциите на съответния производител. По време на работа топлоизолационните плочи трябва да се предпазват от точково натоварване.