ЕКО-Тест: Стиропорът е най-екологичният изолационен материал

Нови екологични декларации за продуктите преобръщат съществуващите представи за „екологичността” на изолационните материали: Най-добри резултати показва стиропорът.

В края на юли 2011 в германския град Бон организацията ECO (Environmental Construction Products Organisation) разпространи най-новите екологични декларации (EPDs) за строителните продукти съгласно ISO 14025. Данните, публикувани за изолационните материали, са получени след направени тестове за екологичните характеристики на различни изолационни продукти, включително плоскости от експандиран полистирол (EPS, стиропор), произведени в 24 завода в 13 европейски държави. Сравнението на стиропора с другите изолационни материали, които съществуват на пазара, дава изключително интересни резултати.

Др. Клеменс Демачек, управител на асоциацията на австрийските производители на експандиран полистирол (GPH Güteschutzgemeinschaft Polystyrol-Hartschaum), споделя впечатленията си от проведените изследвания: „Резултатът от ЕКО-Теста коренно променя всички публикувани до сега класации на изолационните материали и потвърждава, че изказваните в последно време съмнения относно „екологичността” на стиропора са напълно неоснователни.

Сред изолационните материали, част от интегрираните топлоизолационни системи, водещ се оказва стиропорът. Той се отличава от останалите не само по отношение на невъзобновяемата първична енергия, но и по отношение на ∆OI3-Индекс-а (който отчита потенциала за глобално затопляне и за повишаване на киселинното съдържание в атмосферата). Със своите показатели стиропорът изпреварва минералната и каменната вата, дори и смятаните за особено екологични изолационни плочи от дървесни влакна.

Изолационен материал Плътност (kg/m³) Топлопроводимост (W/mK) Първична енергия (за функционална единица) ∆OI3-Индекс (-)
EPS графит 15,0 0,032 39,36 1,93
EPS бял 15,0 0,036 47,34 2,37
Плочи от дървесни влакна 180,0 0,045 77,31 3,39
Минерала вата 115,0 0,045 63,72 4,46
Каменна вата 150,0 0,040 77,40 9,74

Интересното при новите екологични продуктови декларации е, че е направен анализ на целия жизнен цикъл на стиропора, от производството му до окончателното му изхвърляне. Получените по този начин резултати са толкова добри, че значително надхвърлят известните ни досега показатели.

Стиропорът показва висока степен на енергийна ефективност

Стиропорът в действителност е петролен продукт, но за неговото производство е нужна изключително малко суровина. Това се дължи на факта, че стиропорът се състои до 98% от въздух и едва около 2% от полистирол (в клетъчните обвивки). От друга страна само 0,1% от цялото потребление на петрол е насочено към производството на стиропор. Показателен за ефективността на експандирания полистирол е и следният пример: Ако за санирането на една стара къща от 70-те години се използват изолационни плочи от стиропор, за възстановяване на първичната енергия, вложена в неговото производството ще са необходими само 2 до 4 месеца. Това означава, че вложената по този начин първична енергия ще се възвърне до 200 пъти по време на целия „живот” на една такава сграда.

С всеки литър петрол, който се използва за производството на стиропор, могат да бъдат спестени до 200 литра петрол. Казано по-просто: всеки кубичен метър стиропор спестява толкова енергия, колкото е необходима на една лека кола, за да измине над 30000 километра“, така управителят на асоциацията GPH обяснява ефективността на стиропора, вложен в интегрираните топлоизолационни системи и добавя: „От моя гледна точка най-разумното и подходящо приложение на петрола е с него да се произвеждат изолационни материали.

Повече информация за екологичните декларации на продуктите можете да намерите на www.styropor.at