Скатни покриви

Изолация между греди

Когато подпокривното пространство е обитаемо (използва се за жилищно или работно помещение), е изключително важно то да бъде добре изолирано, за да се намалят топлинните загуби. Не трябва да се забравя, че те са най-големи именно в областта на покрива – при недобре изолирани сгради около 25% от всички топлинни загуби настъпват през покривните площи. За да се ограничи този процес и да се осигури приятен климат за живот и работа в подпокривното пространство, могат да бъдат използвани различни решения за изолация.

Един от начините за изолация на скатни покриви е топлоизолационният материал да се постави от вътрешната страна, между покривните греди. Този вариант е особено подходящ когато се прави термично саниране на стар покрив – той може да бъде изолиран, без да е необходимо съществуващото крайно покривно покритие да бъде предварително премахнато. В случаите когато се прибягва до това решение, препоръчваме използването на специалните изолационни плочи Austrotherm KLEMMFIX, които са разработени именно за изолация между греди.

Изолация на покрива с Austrotherm KLEMMFIX

Austrotherm KLEMMFIX е иновативен продукт за изолация между ребрата на дървената носеща конструкция на скатните покриви. Благодарение на направените фабрични прорези, стандартните EPS плочи придобиват необходимата еластичност, за да се поместят само с леко притискане в светлото пространство между носещите греди на покривната конструкция. Целият покрив може да бъде изолиран бързо, лесно и икономично. Само с няколко стъпки се постига оптимална топлоизолация без крепежни елементи и без допълнителна конструкция.

Плочите Austrotherm KLEMMFIX са леки и лесни за разкрояване. Фините им прорези улесняват рязането (достатъчен е само малък ръчен трион) и позволяват изолацията на покрива да се направи с много малко отпадъчен материал. Монтажът им не изисква специални умения и може да бъде извършен дори от само един човек. Работата се улеснява и от факта, че материалът е изключително безвреден – той не предизвиква дразнене на кожата и не изисква употреба на предпазни средства като ръкавици, маски и др.

Предимства

  • лек и лесен за обработка материал
  • не дразни кожата при допир
  • оптимално изразходване на материал при разкрояване на плочите
  • минимално водопоглъщане

По-добра изолация и повече полезна площ с Austrotherm KLEMMFIX-PLUS

Графитните изолационни плочи Austrotherm KLEMMFIX-PLUS имат с около 15% по-добри топлоизолационни качества от традиционния бял EPS. Благодарение на това, в повечето случаи не е необходимо да се поставя втори изолационен пласт (изолация под греди), дори и когато дебелината на този изолационен продукт (който е разположен между гредите) е по-малка от дебелината на самите греди. По този начин се намаляват строителните разходи и се увеличава с няколко m2 полезната жилищна площ.

Продукти