Референтни обекти


 

Офис сграда на фирма Юнг, гр. София

Година: 2011
Изпълнител: ЮНГ Проект ООД
Инвеститор: ЮНГ ООД

Използвани продукти