Референтни обекти


 

Стадион Алианц, ФК Рапид-Виена, Австрия

Година: февруари 2015–юли 2016
Главен изпълнител: STRABAG AG, Wien
Архитект: ARC – Architektur Concept, Pfaffhausen + Staudte, Zwickau (D)
Подизпълнител: Fassadenwelt Bau GmbH

Използвани продукти