Референтни обекти


 

Дизайнерски аутлет Парндорф, Австрия

Архитект: Arch. D.I. Kroh & Partner
Ziviltechniker GmbH
Инвеститор: McArthurGlen
Management GmbH
Изпълнител: Terec-Bau GmbH 2012
Изпълнение на фасадата: април – юни 2011

Използвани продукти