Референтни обекти


 

Многофамилна жилищна сграда Robert Blum-Gasse, Виена, Австрия

Възложител и изпълнител: BWS Gemeinnützige allgemeine
Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft reg. Gen.mbH
Строителен надзор: GSD – Gesellschaft für Stadt- und Dorferneuerung
Архитект: Arch. DI Werner Rebernig
Изпълнител на фасадата: DI Hadzic GmbH
Година: 2006-2009

Използвани продукти