Референтни обекти


 

Посолство на Катар в Женева, Швейцария

Главен изпълнител: Porr AG
Подизпълнител:Stuck & Design G. Windhager GmbH, Innsbruck
Година: 2005-2006

Използвани продукти